Infrastructure Architect, IT Solution

Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

Gdańsk

30 dni temu

Infrastructure Architect, IT Solution
LOCATION:
Gdańsk

Join a global team and deliver strong IT solutions

 

To enable our growth, we are creating a new IT hub in Gdansk, Poland we are looking for you to join about 40 other IT specialists, including architects, consultants, project managers, agile coaches and developers, to deliver great results within e.g. Cloud, security, network, shared infrastructure. 

 

As a Scandinavian company, we value mutual trust, collaboration and initiative. Thus, you will have every opportunity to share your ideas, learn and try new things on your own initiative. Join us to help create a center of expertise and collaborate across cultures and borders.

 

Arla is looking for an Infrastructure Architect to join our Core teams in the iFIT agile release train. Which have the responsibility for our data center and cloud solutions.
The iFIT train is responsible for all technologies in Arla and delivers the base technology platform to both the business and other release trains.

 

A value driven and proactive, who is responsible for applying and development ofthe architecture

 

You are used to work in a team, you will be go to person to deliver architecture solutions, and ensure the direction is clear for all team members and reporting progress to the lead Architects. You have a very good understanding of how to secure stability of the delivered solution and minimize down time for our production sites.

 

More specifically, your responsibilities include:
 • Architecture foundation in the data center, like our windows server, citrix and printserver enviroment
 • Enable new technologies
 • Be compliance to Arla processes and security policies
 • Participate Team Meetings – incl. daily scrum, iteration planning
 • Familiar to work in self-organizing agile teams
 • Helps the team to produce high value products
 • You will bring continuous improvement to the architecture solutions
 • Monitor and report progress

Join a global team and deliver strong IT solutions

 

To enable our growth, we are creating a new IT hub in Gdansk, Poland we are looking for you to join about 40 other IT specialists, including architects, consultants, project managers, agile coaches and developers, to deliver great results within e.g. Cloud, security, network, shared infrastructure. 

 

As a Scandinavian company, we value mutual trust, collaboration and initiative. Thus, you will have every opportunity to share your ideas, learn and try new things on your own initiative. Join us to help create a center of expertise and collaborate across cultures and borders.

 

Arla is looking for an Infrastructure Architect to join our Core teams in the iFIT agile release train. Which have the responsibility for our data center and cloud solutions.
The iFIT train is responsible for all technologies in Arla and delivers the base technology platform to both the business and other release trains.

 

A value driven and proactive, who is responsible for applying and development ofthe architecture

 

You are used to work in a team, you will be go to person to deliver architecture solutions, and ensure the direction is clear for all team members and reporting progress to the lead Architects. You have a very good understanding of how to secure stability of the delivered solution and minimize down time for our production sites.

 

More specifically, your responsibilities include:
 • Architecture foundation in the data center, like our windows server, citrix and printserver enviroment
 • Enable new technologies
 • Be compliance to Arla processes and security policies
 • Participate Team Meetings – incl. daily scrum, iteration planning
 • Familiar to work in self-organizing agile teams
 • Helps the team to produce high value products
 • You will bring continuous improvement to the architecture solutions
 • Monitor and report progress

Great Architect with a high focus on quality

You are focused and persistent on achieving goals by the ability to ensure the teams, product owners, program management team and business have a great collaboration.

You will be working with in a complex stakeholder environment, spanning different cultures. Thus, you have great facilitation skills and thrive engaging with people of different cultures and from various backgrounds. Furthermore:

 • You have a degree within IT
 • Good understanding of various types of Microsoft Data center technologies
 • Having hands on experience with on premise and as a plus with Cloud infrastructure
 • You are creative and having the ability to help the team to develop innovative solutions
 • You have a security mind set
 • You are solutions oriented
 • Experience in working with network would be a plus
 • Experience in working agile – preferably SAFe would be a plus
 • You speak and write English effortlessly
 • Ability to travel is expected

Interested in a new opportunity?
Arla is on a journey to create the future of dairy. Each of us has a role to play, with the freedom to think big. We are ambitious, but we prefer accountability over control. So, if you are up for a challenge, there is no shortage of opportunities to have an impact - and realise your ambitions - whatever they may be.

 

If this sounds exciting, apply as soon as possible. We look forward to hearing from you and receiving your application.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach przez Arla Global Shared Services spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 103A, w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, przeprowadzonego przez Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 RODO, informuje się, iż Administratorem państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji jest Arla Global Shared Services Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 103A. Dane kontaktowe do Administratora w sprawie ochrony danych osobowych: onehr@arlafoods.com. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji projektu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (art. 22(1) k.p.) oraz zgoda (Art. 6 ust. 1 a RODO). Dane osobowe mogą być przekazywane (ujawniane) organom publicznym wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora danych w toku procesu rekrutacji ze względu na wykorzystywane metody i narzędzia. Dane przechowywane będą w przypadku osób, z którymi zostanie zawarta umowa o pracę przez czas trwania umowy, a następnie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, natomiast dane osób, z którymi nie zostanie zawarta umowa o pracę przez okres 1 roku kalendarzowego, następnie dane zostaną zanonimizowane. Informuje się o następujących przysługujących prawach:
 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych danych przetwarzanych na podstawie umowy lub na podstawie zgody (Kontakt do administratora: dataprivacy@arlafoods.com).
 7. prawo wycofania zgody co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przed jej wycofaniem,
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane. Informuje się, iż w procesie realizacji postanowień umowy nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych.
Find out your future workplace

Poznaj

Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

Arla Foods jest częścią duńsko-szwedzkiego koncernu mleczarskiego,
należącego do jednych z największych w Europie, obecnym na prawie
wszystkich kontynentach.

Arla Foods jest również największym producentem serów i punktem skupu mleka w regionie zachodniopomorskim. Czyste ekologicznie, zielone tereny zapewniają wysoką jakość mleka – podstawowego surowca, z którego wytwarzane są sery.

Architekt systemów komputerowych to stanowisko tożsame pod względem charakteru pełnionych obowiązków z architektem systemów informatycznych. Architekt systemów komputerowych to osoba odpowiedzialna za koordynowanie i objęcie roli głównego wykonawcy w procesie projektowania, tworzenia i administrowania systemami komputerowymi w przestrzeni firmy, przedsiębiorstwa lub instytucji. Osoba obsadzona na tym ...
Praca Architekt Systemów Komputerowych