Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor nadzoru budowlanego w części elektrycznej i AKPiA
NES Global Talent
Zachodniopomorskie
specjalista (mid)
umowa o pracę / kontrakt B2B
22 dni temu

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja. 

 
Dla Klienta, jednej z wiodących, polskich firm w projektowaniu, budowie i modernizacji obiektów przemysłowych dla wielu sektorów gospodarki, prowadzimy rekrutację na stanowisko: 

Inspektor nadzoru budowlanego w części elektrycznej i AKPiA

 

Obowiązki:
 • nadzór nad robotami elektrycznymi i AKPiA oraz przestrzeganie wymogów prawa budowlanego, przepisów i norm technicznych,
 • organizacja oraz nadzór nad realizacją robót w oparciu o dokumentację, harmonogram oraz założony budżet,
 • kontrola nad terminową i jakościową realizacją robót,
 • wybór podwykonawców i dostawców,
 • kontrola i rozliczanie robót podwykonawców pod kątem zgodności z umową,
 • udział w odbiorach wykonywanych robót oraz przygotowanie (koordynacja) dokumentacji odbiorowej,
 • koordynowanie procesu uzyskiwania pozwoleń i decyzji we współpracy z organami administracji publicznej i gestorami sieci,
 • udział w przygotowaniu i prowadzenie dokumentacji robót, uzgadnianie zamiennych rozwiązań technicznych, technologicznych i materiałowych.
Wymagania:
 • wykształcenia wyższego technicznego
 • wiedzy i doświadczenia w realizacji obiektów w zakresie energetyki przemysłowej (mile widziane w zakresie gazowych układów kogeneracyjnych),
 • znajomości prawa budowlanego i energetycznego
 • praktycznej wiedzy na temat procesu formalno-prawnego w uzyskiwaniu zgód i decyzji administracyjnych,
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 • dobrej obsługi programu do harmonogramowania (np. MS Project),
 • prawa jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • umowę o pracę lub współpracę (B2B),
 • konkurencyjne wynagrodzenie, adekwatne do doświadczenia,
 • auto służbowe,
 • prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenia grupowe.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

NES Global Talent

Podobne oferty