Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Warszawski Zachodni Ożarów Mazowiecki

Ożarów Mazowiecki

8 dni temu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Warszawski Zachodni Ożarów Mazowiecki
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Ożarów Mazowiecki
Ogłoszenie o naborze Nr 43772

Warunki pracy

Praca biurowa, kontrole i inspekcje w terenie (powiat warszawski zachodni). Praca przy komputerze, kierowanie samochodem służbowym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Inspektorat zlokalizowany na parterze oraz I piętrze budynku. Budynek nie wyposażony w windę, toalety i drzwi w pokojach biurowych nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • • planowe i doraźne kontrole budów, robót budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych;
 • • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących obiektów i robót budowlanych;
 • • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i rozpatrywanie wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych budów;
 • • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych w celu zbadania ich przyczyn i okoliczności ich powstania;
 • • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych; • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
 • • przygotowywanie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli w celu sporządzania odpowiednich sprawozdań;
 • • kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji;
 • • przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień;
 • • prowadzenie kontroli obowiązkowych budów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie • Wykształcenie: wyższe (kierunek: budownictwo, architektura)
• staż pracy : 2 lata w wykonywaniu funkcji technicznej w budownictwie
• uprawnienia budowlane
• prawo jazdy kat.B;
• znajomość przepisów Prawa budowlanego jak również związanych z nim przepisów wykonawczych, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
• umiejętność samodzielnej i fachowej oceny zjawisk technicznych oraz stosowania przepisów prawa budowlanego w ramach wykonywania zadań kontrolnych w terenie;
• umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu funkcji technicznej w budownictwie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego • Korzystanie z pełni praw publicznych • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • • Kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane
  • • Kopia dokumentu prawa jazdy kat. B
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-31 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Warszawski Zachodni
  ul. Poznańska 129/133
  05-850 Ożarów Mazowiecki

  Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru

  Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
  Inspektor Nadzoru Praca Inspektor Nadzoru

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (791)
  Wałbrzych (65)
  Legnica (93)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (234)
  Toruń (150)
  Lubelskie:
  Lublin (251)
  Chełm (36)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (913)
  Tarnów (65)
  Nowy Sącz (62)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2165)
  Radom (168)
  Płock (99)
  Opolskie:
  Opole (250)
  Nysa (88)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (158)
  Przemyśl (41)
  Podlaskie:
  Białystok (155)
  Suwałki (46)
  Łomża (38)
  Pomorskie:
  Gdańsk (484)
  Gdynia (196)
  Słupsk (64)
  Śląskie:
  Katowice (572)
  Częstochowa (150)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (189)
  Elbląg (130)
  Ełk (83)
  Wielkopolskie:
  Poznań (661)
  Kalisz (71)
  Konin (71)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (330)
  Koszalin (88)
  Kołobrzeg (39)
  Auchan (167)
  Tesco (116)
  Inditex (20)
  Leroy Merlin (125)
  Bricoman (19)
  STRABAG (12)
  ABB (38)
  Accenture (133)
  Carrefour (136)
  PKO BP (330)
  PwC (38)
  KPMG (27)
  Orange (16)
  IKEA (27)
  Budimex (57)

  Rekrutują z Praca.pl