Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor w Rejonie Koszalin Oddziału GDDKiA w Szczecinie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Koszalin

1533 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 158433
 • Data ukazania się ogłoszenia: 08 marca 2014 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Rejonie Koszalin Oddziału GDDKiA w Szczecinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Szczecinie
  ul. Boh. Warszawy 33
  70-340 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Koszalin
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Rejon w Koszalinie
  ul. Kupiecka 5
  75-671 Koszalin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z gospodarką transportowo - sprzętową w zakresie pracy sprzętu i środków transportowych, sporządzanie raportów zużycia paliwa oraz przejechanych kilometrów w celu kontroli prawidłowego wykorzystania sprzętu i środków transportowych oraz bilansowania kosztów eksploatacji,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury Rejonu w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy,
 • prowadzenie wszelkich spraw zakresie BHP i p.poż. na poziomie Rejonu,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i innych składników majątkowych w celu zachowania przejrzystości i kontroli nad majątkiem Rejonu oraz przygotowywania i przeprowadzania okresowej inwentaryzacji składników majątkowych,
 • organizowanie i nadzorowanie spraw związanych z utrzymaniem czystości i dozorowaniem Rejonu w celu zapewnienia właściwej ochrony i odpowiedniego stanu sanitarnego pomieszczeń biurowych,
 • prowadzenie dyżurów akcji zimowego utrzymania dróg w celu utrzymania przejezdności dróg na terenie administrowanym przez Rejon.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  - budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie sa przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych, w szczególności postepowań dotyczących zamówień do 14 tys. EURO,
  • wiedza w zakresie prawa budowlanego,
  • wiedza dotycząca gospodarki majątkiem trwałym,
  • wiedza w zakresie BHP i p.poż.,
  • prawo jazdy kat. B,
  • obsługa komputera pakiet MS Office.
wymagania dodatkowe
 • rok doświadczenia zawodowego w pracach związanych z obsługą zaplecza technicznego,
 • umiejętność obsługi programów do ewidencji środków trwałych,
 • doświadczenie w pracach związanych z prowadzeniem spraw BHP i p.poż.
 • doświadczenie zawodowe w pracach przy utrzymaniu dróg.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych

Specjalista ds. zamówień publicznych jest osobą odpowiedzialną za przygotowanie i realizację zamówień publicznych zgodnie z założeniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Do jego obowiązków należy również koordynacja procesu ofertowego oraz monitorowanie rezultatów postępowania przetargowego. Specjalista ds. zamówień publicznych zajmuje się również prowadzeniem, uzupełnianiem i ...
Specjalista ds. zamówień publicznych  Praca Specjalista ds. zamówień publicznych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (546)
Wałbrzych (38)
Legnica (50)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (133)
Toruń (86)
Lubelskie:
Lublin (94)
Chełm (19)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (735)
Tarnów (30)
Nowy Sącz (31)
Mazowieckie:
Warszawa (1574)
Radom (56)
Płock (32)
Opolskie:
Opole (107)
Nysa (18)
Podkarpackie:
Rzeszów (74)
Przemyśl (12)
Podlaskie:
Białystok (91)
Suwałki (29)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (294)
Gdynia (123)
Słupsk (30)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (86)
Elbląg (24)
Ełk (10)
Wielkopolskie:
Poznań (440)
Kalisz (42)
Konin (31)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (227)
Koszalin (56)
Kołobrzeg (21)
Auchan (133)
Tesco (394)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (20)
STRABAG (13)
ABB (50)
Accenture (147)
Luxoft (174)
PKO BP (0)
KPMG (31)
Orange (11)
IKEA (3)
Budimex (24)

Rekrutują z Praca.pl