Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bochni

Bochnia

397 dni temu

Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Bochnia
Ogłoszenie o naborze Nr 9072

Warunki pracy

Praca w siedzibie jak i w terenie poza siedzibą urzędu - obszar powiatu bocheńskiego.
Możliwe nietypowe godziny pracy (np. wysyłki zwierząt, zwalczanie chorób, dyżury, interwencje).
Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu do celów służbowych.
Mikroklimat zimny – kontrola w chłodniach składującej żywność pochodzenia zwierzęcego i mroźniach.
Obciążenie psychiczne – kontakt z kontrolowanym i kontrolującym z instytucji nadrzędnych, stres związany z pracą pod presją czasu.
Praca w terenie (dojazdy samochodem do celów służbowych oraz dojścia pieszo), wyjazdy do zakładów, gospodarstw objętych nadzorem.
Duże powierzchnie nadzorowanych podmiotów ( z trudno dostępnymi miejscami - schody).
Długotrwała praca przy komputerze.
Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku.
Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: zestaw komputerowy, meble biurowe, elektryczne urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe.
Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu. Brak jest odpowiednio dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • kontrola nad zakładami i miejscami produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • nadzór nad monitorowaniem pozostałości chemicznych, biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu oraz w wywozie i wwozie produktów pochodzenia zwierzęcego, w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, sporządzanie dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie działań zespołu ds. bezpieczeństwa żywności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • znajomość prawa weterynaryjnego,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B, umiejętność prowadzenia samochodu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią,
 • ukończone kursy, szkolenia, specjalizacje
 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny

Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
Kontroler Weterynaryjny Praca Kontroler Weterynaryjny

Rekrutują z Praca.pl