Praca Czchów Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 25

Praca w Czchowie

Czchów to małe miasteczko zlokalizowane w południowej części Polski, w powiecie brzeskim (województwo małopolskie). Cechuje je wieloletnia historia, której ślady dostrzegalne są do dziś w postaci kilku interesujących zabytków – do najbardziej znanych należą ruiny zamku. Czchów, oprócz tego, że jest miejscowością turystyczną, cechuje się znacznym zróżnicowaniem gospodarczym – prócz działalności związanej z agroturystyką i obsługą przyjezdnych rozwijają się tu handel czy przemysł. Kto ma największe szanse znaleźć w Czchowie i okolicy pracę? Jak wypada miejscowość na tle innych miast województwa małopolskiego? Oto garść informacji o miasteczku.

Czchów (małopolskie) liczy około 2,3 tys. mieszkańców. Inne podstawowe dane dotyczące Czchowa to: numer kierunkowy (+48) 14, kod pocztowy 32-860. Powierzchnia miasta nieco przekracza 14 kilometrów kwadratowych. Gęstość zaludnienia jest zatem mała. W Czchowie przeważa niskie budownictwo i domy wolnostojące rozsiane po okolicznych wzgórzach. Miasteczka na mapie Polski należy szukać pomiędzy takimi miastami jak Brzesko (oddalone o 19 kilometrów), Nowy Sącz (odległość 32 kilometry), Limanowa (miasta dzieli 33 kilometry), Bochnia (odległość 28 kilometrów) czy Tarnów (dystans 35 kilometrów).

Żeby dostać się z Czchowa do centrum stolicy województwa – Krakowa, trzeba pokonać trasę o długości mniej więcej 68 kilometrów. Do najbliższego międzynarodowego portu lotniczego w Krakowie-Balicach jest jeszcze nieco dalej – około 78 kilometrów. Przez Czchów przebiegają zarówno drogi o zasięgu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa zapewniająca sprawne połączenia między okolicznymi miejscowościami to ważny atut, poszerzający rynek pracy i zarazem rynek zbytu dla przedsiębiorstw. Czchów przecina droga krajowa nr 75, łącząca się na północy z DK 94, a na południu z DK 28. W pobliżu miejscowości wiodą również drogi wojewódzkie nr 980 i 966.

Czy trudno w Czchowie i okolicy o pracę? O sytuacji osób poszukujących zatrudnienia informuje Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku, obsługujący również bezrobotnych z gminy Czchów. Urząd podaje, że w czerwcu 2020 r. w powiecie brzeskim stopa bezrobocia wynosiła 5,6%. Jest to co prawda wartość wyższa od tej obliczonej dla całego województwa małopolskiego w tym samym okresie – 5,2%, ale zarazem niższa od średniej krajowej – 6,1%. Niski poziom bezrobocia w skali kraju to dobry prognostyk dla osób szukających tu zatrudnienia.

Gdzie zatem można znaleźć pracę? W samych Czchowie działa niewiele firm. Rejestr REGON (stan w lipcu 2020 r.) podaje, że wszystkich podmiotów gospodarki narodowej jest na terenie miasta 267. Niemniej biorąc pod uwagę całą gminę miejsko-wiejską, liczba działających jednostek jest zdecydowanie wyższa – 842. Znajdziemy w niej zarazem firmy małe, jak i średnie podmioty, nie ma natomiast ani jednego dużego przedsiębiorstwa. Jednostek o kadrze rzędu 50-249 osób funkcjonuje w gminie 5, a w mieście 2. Z kolei tych zatrudniających 10-49 pracowników działa w gminie 26, w mieście 11. Najwięcej czchowskich przedsiębiorców działa w branży budowlanej (247 firm na terenie całej gminy), na drugim miejscu jest sekcja PKD: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (jednostek działających w tym zakresie jest w gminie 167). Niemała jest też liczba przedsiębiorców reprezentujących branżę transportowo-magazynową – razem w gminie są to 62 podmioty.

O możliwościach znalezienia etatu w powiecie wiele mówią również wyniki dorocznej prognozy Barometr zawodów. To badanie wykonywane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazuje zapotrzebowanie na pracowników wykonujących określone zawody. Obejmuje ono wszystkie powiaty i województwa w kraju. W powiecie brzeskim w 2020 r. na bardzo licznej, zawierającej ponad 30 pozycji, liście profesji deficytowej znajdują się między innymi przedstawiciele branży budowlanej (betoniarze, zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, kamieniarze, kierownicy budowy, monterzy instalacji budowlanych, monterzy okien i szklarze, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy maszyn do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych).

Znaczne braki notuje się też w motoryzacji oraz przemyśle maszynowym i elektromaszynowym. Propozycje zatrudnienia czekają na przykład na blacharzy i lakierników samochodowych, diagnostów samochodowych, elektryków, elektromechaników, elektromonterów, mechaników samochodowych, specjalistów elektroniki, automatyki i robotyki. Z kolei zgodnie z prognozą ze znalezieniem w tej okolicy pracy mogą mieć kłopoty ekonomiści. Część z nich decyduje się na przekwalifikowanie i pracę w pokrewnych dziedzinach, na przykład w księgowości. Samodzielny księgowy stanowi bowiem kolejny zawód deficytowy w powiecie.