Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyślu

Przemyśl

162 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyślu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Przemyśl
Ogłoszenie o naborze Nr 36761

Warunki pracy

Stanowisko pracy biurowej z wyposażeniem w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy;
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
Kontakt z klientem zewnętrznym;
Praca pod presją czasu;
Praca w terenie;
Budynek piętrowy, brak windy.

Zakres zadań

 • prowadzenie rejestracji i zatwierdzanie podmiotów oraz kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez zarejestrowane lub zatwierdzone podmioty w zakresie prowadzenia produkcji produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz wprowadzania ich do obrotu, na rynek krajowy ( w ramach sprzedaży bezpośredniej i działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej), do handlu na rynki wspólnotowe i na rynki państw trzecich ;
 • kontrolowanie wykonywania czynności przez wyznaczonych lekarzy weterynarii zakresu nadzoru i badania zwierząt rzeźnych i mięsa;
 • nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku i sprzedaży bezpośredniej;
 • prowadzenie monitoringu żywności tj. monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach i narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego;
 • przyjmowanie oraz przekazywanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego w ramach sieci systemu RASFF;
 • kontrolowanie postępowania z ubocznymi produktami zwierzęcymi pozostającymi w nadzorowanych zakładach produkujących środki żywności pochodzenia zwierzęcego;
 • sporządzanie do WIW z/s w Krośnie informacji miesięcznych, kwartalnych ,półrocznych i rocznych w ramach prowadzonej sprawozdawczości;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu
 • prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole

Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny

Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
Kontroler Weterynaryjny Praca Kontroler Weterynaryjny

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (791)
Wałbrzych (47)
Legnica (127)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (268)
Toruń (145)
Lubelskie:
Lublin (270)
Chełm (55)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (948)
Tarnów (89)
Nowy Sącz (78)
Mazowieckie:
Warszawa (2250)
Radom (173)
Płock (91)
Opolskie:
Opole (236)
Nysa (74)
Podkarpackie:
Rzeszów (177)
Przemyśl (47)
Podlaskie:
Białystok (125)
Suwałki (43)
Łomża (32)
Pomorskie:
Gdańsk (471)
Gdynia (242)
Słupsk (69)
Śląskie:
Katowice (600)
Częstochowa (188)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (170)
Elbląg (137)
Ełk (54)
Wielkopolskie:
Poznań (683)
Kalisz (95)
Konin (69)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (314)
Koszalin (114)
Kołobrzeg (45)
Auchan (152)
Tesco (143)
Inditex (61)
Leroy Merlin (173)
Bricoman (16)
STRABAG (11)
ABB (35)
Accenture (117)
Carrefour (126)
PKO BP (373)
PwC (12)
KPMG (30)
Orange (96)
IKEA (56)
Budimex (21)

Rekrutują z Praca.pl