Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rypinie

Rypin

11 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rypinie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Rypin
Ogłoszenie o naborze Nr 53231

Warunki pracy

Praca biurowa, komputer, kontrole w terenie, praca poza siedzibą Inspektoratu, wyjazdy służbowe, samochód służbowy.
Budynek Inspektoratu nie posiada windy, toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • nadzór nad produkcją i obrotem pasz,
 • nadzór nad produkcją pierwotną pasz,
 • nadrór nad ubocznymi produktami zwierzęcymi,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu pasz i utylizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne lub rolnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi programów komputerowych
 • znajomość aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe