Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzyżowie

Strzyżów

28 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzyżowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Strzyżów
Ogłoszenie o naborze Nr 53447

Warunki pracy

- wykonywanie zadań o charakterze administracyjnym
- praca z komputerem i urządzeniami biurowymi
- praca w terenie ze zwierzętami
- wymagana mobilność, użytkowanie samochodu
- możliwy kontakt z materiałem zakaźnym
- praca w budynku na 1 piętrze ( brak windy)

Zakres zadań

 • Prowadzenie kontroli podmiotów nadzorowanych w celu zapewnienia spełnienia wymagań weterynaryjnych.
 • Monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.
 • Prowadzenie monitoringu pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzenie sprawozdawczości okresowej w celu przekazania danych z realizacji zadań.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydawania decyzji administracyjnych z urzędu lub na wniosek.
 • Pobieranie prób do badań i dostarczania ich do badań w uprawnionym laboratorium.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny 
  Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
  Praca Kontroler Weterynaryjny