Praca Jedlicze Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 48

Praca w Jedliczu

Miasto i gmina Jedlicze – podstawowe informacje 

Jedlicza na mapie Polski należy szukać na zachód od Krosna – centra obu miast dzieli niespełna 13 kilometrów. Nieopodal Jedlicza zlokalizowane są też takie miejscowości jak Jasło (dystans 18 kilometrów), Dukla (21 kilometrów), Iwonicz-Zdrój (26 kilometrów), Strzyżów (33 kilometry), Brzostek (33 kilometry). Jedlicze jest przy tym dobrze skomunikowane z regionem, między innymi dzięki rozciągającej się za północną granicą miasta drodze krajowej nr 28 czy połączeniom kolejowym, obsługiwanym przez tutejszą stację (linia kolejowa 108). 

Jedlicze (podkarpackie) ma przypisane numer kierunkowy (+48) 13 i kod pocztowy 38-460. 

Miasto Jedlicze:

 • liczba mieszkańców – 5,8 tys., 
 • powierzchnia – 10,6 kilometra kwadratowego. 

Gmina Jedlicze:

 • liczba mieszkańców – 15,5 tys., 
 • powierzchnia – 58,21 kilometra kwadratowego. 

Jedlicze to jedno z czterech miast powiatu krośnieńskiego, obok Krosna (siedziby władz powiatowych), Dukli, Iwonicza-Zdroju i Rymanowa. 

Jedlicze – firmy, dziedziny działalności gospodarczej

Jedlicze ma długie tradycje związane z przemysłem chemicznym. W XIX wieku powstała tu rafineria ropy naftowej, która napędziła rozwój miejscowości. Działalność rafinerii kontynuowana jest w mieście do dziś pod szyldem spółki Orlen Południe S. A. Jedliczańska rafineria, jedna z dwóch należących do spółki, to zarazem jeden z największych pracodawców w regionie.  

W Jedliczu rozwijane są też inne sektory gospodarki, przede wszystkim handel, usługi, budownictwo, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Zgodnie z rejestrem REGON (GUS, stan na 31.10.2020 r.) w mieście Jedliczu działają 472 podmioty gospodarki narodowej: 5 średniej wielkości, 19 małych i 448 mikro. Na obszarze wiejskim funkcjonuje natomiast łącznie 560 podmiotów gospodarki narodowej: 1 średni, 20 małych i 539 mikro. 

Jedlicze – oferty pracy

Jak wspomniano, wiele miejsc pracy w Jedliczu generuje rafineria. Zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem technicznym jest spore. Jakie są jeszcze możliwości na lokalnym rynku pracy? By odpowiedzieć na to pytanie, warto sprawdzić wyniki corocznego badania wykonywanego na zlecenie resortu pracy – Barometr zawodów. Eksperci rynku pracy wskazują, że w 2021 roku na obszarze powiatu krośnieńskiego luki kadrowe dotyczą w szczególności grupy 11 profesji. W dużym deficycie są:

 • blacharze i lakiernicy samochodowi,
 • cieśle i stolarze budowlani,
 • dekarze i blacharze budowlani,
 • fryzjerzy,
 • krawcy i pracownicy produkcji odzieży,
 • murarze i tynkarze,
 • nauczyciele praktycznej nauki zawodu,
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych,
 • operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych,
 • piekarze,
 • spawacze.

Lista zawodów deficytowych jest znacznie obszerniejsza – to 53 grupy profesji z branż między innymi IT, budowlanej, elektromaszynowej, ceramicznej, transportowej, edukacyjnej, medycznej, meblowej czy gastronomicznej. 

W powiecie zauważono także nadwyżkę przedstawicieli kilku zawodów – mogą oni mieć trudności ze znalezieniem ofert pracy odpowiadających ich oczekiwaniom lub zmagać się ze zbyt dużą konkurencją. Na liście znajdują się:

 • filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy,
 • gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy,
 • pracownicy administracyjni i biurowi,
 • pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej,
 • pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych,
 • sprzątaczki i pokojowe.

Stopa bezrobocia w powiecie krośnieńskim jest na tym samym poziomie, co średnia krajowa – w obu przypadkach wskaźnik wynosi 6,1%.