Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sierpcu

Sierpc

42 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sierpcu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Sierpc
Ogłoszenie o naborze Nr 60974

Warunki pracy

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sierpcu oraz poza siedzibą urzędu na terenie powiatu sierpeckiego. Kontakt ze zwierzętami , wyjazdy służbowe, praca przy komputerze.

Zakres zadań

  • zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
  • realizacja monitoringu chorób zakaźnych zwierząt, kontrola bioasekuracji i zabezpieczenia epizootycznego gospodarstw
  • przygotowywanie decyzji i prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w zakresie nadzorowanych podmiotów oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej
  • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad lekarzami weterynarii wyznaczonymi do wystawiania świadectw zdrowia w obrocie i handlu zwierzętami;
  • sporządzanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • prawo jazdy kat. B
Poznaj stanowisko: Inspektor weterynaryjny 
Nadrzędnym zadaniem inspektora weterynaryjnego jest ochrona zdrowia publicznego. Jego najważniejsze zadania to ochrona zdrowia zwierząt, a także kontrola bezpieczeństwa różnorodnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Jest to stanowisko bardzo odpowiedzialne. Wymaga od kandydatów dużej wiedzy, dokładności, odporności na stres i dyspozycyjności. W trudnych przypadkach działania inspektorów może wspierać ...
Praca Inspektor weterynaryjny