Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor weterynaryjny
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Gdańsk
65 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 76763

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca w siedzibie urzędu oraz w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek czteropiętrowy z wysokim parterem - bez windy i podjazdów, wejście główne do budynku po dziewięciu stopniach, stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole merytorycznej działalności i dokumentacji Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie sprawowania przez nich nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, m.in. w zakresie nadzoru nad działalnością Rolniczego Handlu Detalicznego,
 • opracowuje pod względem merytorycznym projekty decyzji i innych dokumentów z zakresu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • przygotowuje i prowadzi dokumentację pokontrolną Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie sprawowania przez nich nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego, m.in. w zakresie Rolniczego Handlu Detalicznego,
 • nadzoruje i weryfikuje prowadzone przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii rejestry działalności m.in. Rolniczego Handlu Detalicznego,
 • przygotowuje i sporządza sprawozdania z zakresu działalności Rolniczego Handlu Detalicznego oraz pozyskuje i analizuje dane od Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • śledzi wymagania eksportowe do krajów trzecich, weryfikuje aplikacje zakładów ubiegających się o uprawnienia eksportowe, przechowuje, ewidencjonuje oraz dystrybuuje eksportowe i przedeksportowe świadectwa zdrowia dla towarów przeznaczonych na eksport do krajów trzecich,
 • prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prawo jady kat. B,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • znajomość żywnościowych przepisów weterynaryjnych,
 • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe