Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
Łomża
praca stacjonarna
151 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 119808

Warunki pracy

• Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu. • Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, korzystanie w pracy z urządzeń pomiarowych - dalmierz, luksometr, mierniki stężenia gazów. • Warunki pracy: praca wykonywana w biurze i w terenie - kontrole podmiotów, narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia w ruchu drogowym.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole w zakresie nadzoru nad podmiotami wytwarzającymi i stosującymi pasze (zakłady i gospodarstwa) oraz zajmującymi się ich obrotem (transportem, magazynowaniem).
 • Wydaje i egzekwuje wykonanie poleceń i zaleceń sanitarno-weterynaryjnych kontrolowanym podmiotom.
 • Pobiera próby pasz w celu przekazania do badań laboratoryjnych, dokonuje analizy wyników badań i wszczyna stosowne postępowania w przypadku wyników niezgodnych.
 • Dokumentuje prowadzone działania i sporządza sprawozdawczość z zakresu realizowanych zadań.
 • Przeprowadza kontrole w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem, gromadzeniem i zbywaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko WINDOWS, WORD, EXCEL).
 • Prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe