Praca Jedwabne Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 9

Praca PODLASKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Jedwabnem

Podstawowe informacje o Jedwabnem

Jedwabne leży w zachodniej części województwa i jest jednym z dwóch miast w powiecie łomżyńskim (Jedwabne i Nowogród). Powierzchnia miejscowości wynosi 4,5 kilometra kwadratowego, a liczba mieszkańców to około 1600 osób.

Do miejsko-wiejskiej gminy Jedwabne przynależy 48 wsi, w których mieszka łącznie ok. 3,7 tys. osób. Wraz z Jedwabnem zajmują one teren 159 kilometrów kwadratowych. Granicę gminy na wschodzie wyznacza rzeka Biebrza.

Ani przez miasto Jedwabne, ani przez gminę nie prowadzą drogi krajowe. Na lokalny układ komunikacyjny składa się siedem dróg powiatowych oraz droga wojewódzka – nr 668, wiodąca z Piątnicy Poduchownej do Osowca-Twierdzy. W mieście nie ma stacji kolejowej, transport publiczny opiera się o połączenia autobusowe. Niedaleko Jedwabnego leżą takie miasta jak stolica powiatu Łomża, Stawiski, Kolno, Nowogród czy Szczuczyn.

Rynek pracy w Jedwabnem

Podstawowym sektorem gospodarki w obrębie gminy jest rolnictwo. Prawie 77% powierzchni gminy zajmują użytki zielone i grunty orne. A jakie branże rozwijają się w mieście?

Ogółem w Jedwabnem działa 171 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na 30 września 2020 r.). Najwięcej zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów (46 podmiotów) oraz budownictwem (41 podmiotów). Rozwiniętymi sektorami są także usługi, przetwórstwo przemysłowe.

W mieście rozwija się drobna przedsiębiorczość. Pracę można podjąć w jednej z jednostek budżetowych (wszystkich jest w Jedwabnem 13) bądź w firmach z sektora MŚP. 162 podmioty nie zatrudniają nikogo bądź liczą do 9 pracujących, 7 utrzymuje między 10 a 49 miejsc pracy, a dwa największe zakłady – między 50 a 249 miejsc.

Rynek pracy w Jedwabnem nie jest zatem szeroki. Wielu mieszkańców szuka więc zatrudnienia w sąsiednich miejscowościach. Powiatowa Łomża daje już dużo większe możliwości zawodowe. Podmiotów jest tutaj ponad 6,5 tysiąca, wśród nich jeden pracodawca zatrudnia 1000 lub więcej osób, dwóch – między 500 a 999 osób.

Jak wynika z badania Barometr zawodów 2020, najbardziej deficytową grupą w powiecie łomżyńskim są pracownicy ds. budownictwa drogowego. O pracę w budowlance jest tu stosunkowo łatwo, a do podjęcia zatrudnienia brakuje chętnych, m.in. ze względu na trudne warunki pracy. Grup zawodów deficytowych jest jednak więcej – 42. Z kolei trudności ze znalezieniem pracy mogą w powiecie mieć ekonomiści, specjaliści administracji publicznej, mechanicy pojazdów samochodowych, operatorzy maszyn włókienniczych, specjaliści rolnictwa i leśnictwa, a także specjaliści technologii żywności i żywienia.

Stopa bezrobocia w powiecie

Pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy łomżanom oraz mieszkańcom miejscowości należących do powiatu łomżyńskiego świadczy PUP w Łomży:

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
18-400 Łomża

Wg danych GUS oraz PUP w Łomży we wrześniu 2020 r. stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie:

  • 6,1% dla Polski,
  • 7,6% dla województwa podlaskiego,
  • 8,1% dla Łomży (miasto na prawach powiatu),
  • 6,2% dla powiatu łomżyńskiego.

W rejestrze PUP figurowało we wrześniu 2020 r. 3112 osób bezrobotnych, z czego 1185 mieszkańców powiatu łomżyńskiego.

Jedwabne – historia

Nie sposób mówić o Jedwabnem, pomijając jego dzieje. Historia miejscowości jest długa i momentami bardzo trudna. Jedwabne prawa miejskie uzyskało z nadania króla Augusta III w 1736 r. – można było organizować w mieście niedzielne targi i 5 jarmarków w ciągu roku, w mieście był kościół i synagoga. Utracone w 1866 r. prawa miejskie Jedwabne odzyskało w 1927 r. Od końcówki XVIII w. w mieście rozwijano manufaktury włókiennicze, powstawały warsztaty tkackie, fabryki sukna. Zakłady w większości nie przetrwały I wojny światowej. W czasie II wojny światowej Jedwabne znalazło się pod okupacją sowiecką, następnie pod okupacją niemiecką. Jednocześnie miasto było ośrodkiem konspiracji niepodległościowej. Ważną datą w historii miasta jest 10 VII 1941 – pogrom miejscowej ludności żydowskiej dokonany z inspiracji niemieckiej przez grupę kilkudziesięciu polskich mieszkańców Jedwabnego i okolic. W jego wyniku śmierć poniosło co najmniej 350 Żydów (źródło: encyklopedia.pwn.pl).