Praca Jedwabne

Najnowsze oferty pracy: 289

Praca w Jedwabnem

Jedwabne to jedno z niewielkich miast w województwie podlaskim. Leży na Wysoczyźnie Kolneńskiej, w powiecie łomżyńskim i jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy. Jedwabne należy do obszaru Zielonych Płuc Polski. To spokojne miasteczko, położone niedaleko Biebrzańskiego Parku Narodowego. W jego otulinie znajduje się pięć miejscowości należących do gminy Jedwabne. Panują w nich szczególnie dobre warunki do rozwoju agroturystyki i turystyki. W gminie dominuje natomiast rolnictwo.

Miasto z kolei rozwija się jako ośrodek usługowy dla rolnictwa. W lokalnej gospodarce dużą rolę odgrywa drobny przemysł włókienniczy, drzewny oraz przetwórstwo spożywcze.

Czym charakteryzuje się tutejszy rynek zatrudnienia? Kto ma szansę znaleźć w Jedwabnem pracę?

Jedwabne – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Jedwabne leży w zachodniej części województwa i jest jednym z dwóch miast w powiecie łomżyńskim (Jedwabne i Nowogród). Powierzchnia miejscowości wynosi 4,5 kilometra kwadratowego, a liczba mieszkańców to około 1600 osób.

Do miejsko-wiejskiej gminy Jedwabne przynależy 48 wsi, w których mieszka łącznie ok. 3,7 tys. osób. Wraz z Jedwabnem zajmują one teren 159 kilometrów kwadratowych. Granicę gminy na wschodzie wyznacza rzeka Biebrza.

Nie sposób mówić o Jedwabnem, pomijając jego dzieje. Historia miejscowości jest długa i momentami bardzo trudna. Jedwabne prawa miejskie uzyskało z nadania króla Augusta III w 1736 r. – można było organizować w mieście niedzielne targi i 5 jarmarków w ciągu roku, w mieście był kościół i synagoga. Utracone w 1866 r. prawa miejskie Jedwabne odzyskało w 1927 r. Od końcówki XVIII w. w mieście rozwijano manufaktury włókiennicze, powstawały warsztaty tkackie, fabryki sukna. Zakłady w większości nie przetrwały I wojny światowej. W czasie II wojny światowej Jedwabne znalazło się pod okupacją sowiecką, następnie pod okupacją niemiecką. Jednocześnie miasto było ośrodkiem konspiracji niepodległościowej. Ważną datą w historii miasta jest 10 VII 1941 – pogrom miejscowej ludności żydowskiej dokonany z inspiracji niemieckiej przez grupę kilkudziesięciu polskich mieszkańców Jedwabnego i okolic. W jego wyniku śmierć poniosło co najmniej 350 Żydów (źródło: encyklopedia.pwn.pl).

Ani przez miasto Jedwabne, ani przez gminę nie prowadzą drogi krajowe. Na lokalny układ komunikacyjny składa się siedem dróg powiatowych oraz droga wojewódzka – nr 668, wiodąca z Piątnicy Poduchownej do Osowca-Twierdzy. W mieście nie ma stacji kolejowej, transport publiczny opiera się o połączenia autobusowe. Niedaleko Jedwabnego leżą takie miasta jak stolica powiatu Łomża, Stawiski, Kolno, Nowogród czy Szczuczyn.

Rynek pracy, oferty pracy – Jedwabne

Podstawowym sektorem gospodarki w obrębie gminy jest rolnictwo. Prawie 77% powierzchni gminy zajmują użytki zielone i grunty orne. A jakie branże rozwijają się w mieście?

Ogółem w Jedwabnem działa 171 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na 30 września 2020 r.). Najwięcej zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów (46 podmiotów) oraz budownictwem (41 podmiotów). Rozwiniętymi sektorami są także usługi, przetwórstwo przemysłowe.

W mieście rozwija się drobna przedsiębiorczość. Pracę można podjąć w jednej z jednostek budżetowych (wszystkich jest w Jedwabnem 13) bądź w firmach z sektora MŚP. 162 podmioty nie zatrudniają nikogo bądź liczą do 9 pracujących, 7 utrzymuje między 10 a 49 miejsc pracy, a dwa największe zakłady – między 50 a 249 miejsc.

Rynek pracy w Jedwabnem nie jest zatem szeroki. Wielu mieszkańców szuka więc zatrudnienia w sąsiednich miejscowościach. Powiatowa Łomża daje już dużo większe możliwości zawodowe. Podmiotów jest tutaj ponad 6,5 tysiąca, wśród nich jeden pracodawca zatrudnia 1000 lub więcej osób, dwóch – między 500 a 999 osób.

Jak wynika z badania Barometr zawodów 2020, najbardziej deficytową grupą w powiecie łomżyńskim są pracownicy ds. budownictwa drogowego. O pracę w budowlance jest tu stosunkowo łatwo, a do podjęcia zatrudnienia brakuje chętnych, m.in. ze względu na trudne warunki pracy. Grup zawodów deficytowych jest jednak więcej – 42. Z kolei trudności ze znalezieniem pracy mogą w powiecie mieć ekonomiści, specjaliści administracji publicznej, mechanicy pojazdów samochodowych, operatorzy maszyn włókienniczych, specjaliści rolnictwa i leśnictwa, a także specjaliści technologii żywności i żywienia.

Pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy łomżanom oraz mieszkańcom miejscowości należących do powiatu łomżyńskiego świadczy PUP w Łomży:

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
18-400 Łomża

Wg danych GUS oraz PUP w Łomży we wrześniu 2020 r. stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie:

  • 6,1% dla Polski,
  • 7,6% dla województwa podlaskiego,
  • 8,1% dla Łomży (miasto na prawach powiatu),
  • 6,2% dla powiatu łomżyńskiego.

W rejestrze PUP figurowało we wrześniu 2020 r. 3112 osób bezrobotnych, z czego 1185 mieszkańców powiatu łomżyńskiego.

Szukaj pracy w mieście