Praca Wysokie Mazowieckie

Najnowsze oferty pracy: 346

Praca w Wysokiem Mazowieckiem

Wysokie Mazowieckie to siedziba powiatu wysokomazowieckiego i tym samym ośrodek administracyjny, w którym swoją siedzibę mają m.in. Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy czy Urząd Miasta. Wysokie Mazowieckie jest także regionalnym ośrodkiem gospodarczym. To miasto w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego.

Całe Podlasie, jako obszar, na którym dominującą rolę w gospodarce pełni rolnictwo, jest dobrym miejscem do rozwoju przemysłu rolno-spożywczego. W Wysokiem Mazowieckiem działa duża spółdzielnia mleczarska, znana w Polsce i poza granicami kraju. Miasto jest też lokalnym ośrodkiem handlowo-usługowym, edukacyjnym i kulturalnym.

Zabytki Wysokiego Mazowieckiego

Jak rozwija się tutejszy rynek zatrudnienia? W jakich firmach dostępna jest praca na terenie Wysokiego Mazowieckiego i okolic?

Wysokie Mazowieckie – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Powiat wysokomazowiecki to tereny głównie rolnicze. Poza jedyną gminą miejską – Wysokie Mazowieckie, tworzą ją trzy gminy miejsko-wiejskie i sześć gmin wiejskich. Przez miasto płynie rzeka Brok, dopływ Bugu. Wysokie Mazowieckie ma opinie jednego z najbogatszych miast Podlasia – m.in. dzięki pozyskanym środkom unijnym dochód na osobę jest wysoki, a inwestycje miejskie pozwalają podnosić jakość życia mieszkańców.

Wysokie Mazowieckie przecinają ważne szlaki komunikacyjne, a położenie miasta można uznać za korzystne dla inwestorów. Biegną tędy droga krajowa nr 66, łącząca Zambrów z Połowcami, oraz droga wojewódzka nr 678, prowadząca do Białegostoku.
 
Miasto leży niedaleko dużych ośrodków gospodarczych. Odległość Wysokiego Mazowieckiego od Białegostoku wynosi 55 km, od Warszawy – 151 km. Atutem jest także bliskość wschodniej granicy Polski, a tym samym rynków zbytu na Białorusi, na Litwie i w Rosji.

Powierzchnia Wysokiego Mazowieckiego to 15,2 kilometra kwadratowego. Liczba mieszkańców miasta wynosi 9,6 tys. osób. 

Rynek pracy, oferty pracy – Wysokie Mazowieckie

W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 1077 podmiotów gospodarki narodowej z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem (stan REGON na 31.08.2020 r.). W strukturze własności dominują podmioty prywatne – łącznie 1022, z czego 856 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Do sektora publicznego należy w mieście 51 jednostek.

Tutejszy rynek pracy tworzą firmy zróżnicowane pod względem wielkości. Najwięcej podmiotów w Wysokiem Mazowieckiem – 1077 – stanowi grupa samozatrudnionych i zatrudniających do 9 osób. 31 pracodawców utrzymuje między 10 a 49 miejsc pracy, 12 natomiast – od 50 do 249. Największy zakład pracy w sektorze budżetowym zatrudnia między 250 a 999 osób, natomiast największe przedsiębiorstwo z sektora prywatnego – 1000 lub więcej. Jest to wspomniana na wstępie spółdzielnia mleczarska.

Największy udział podmiotów gospodarki narodowej w Wysokiem Mazowieckiem jest w sekcji PKD handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów – 299. Na drugim miejscu pod tym względem plasuje się budownictwo – 159 podmiotów, na trzecim działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 95 podmiotów.

W mieście znaleźć można też firmy transportowe i zajmujące się gospodarką magazynową, świadczące różnorodne usługi, czy zajmujące się przetwórstwem przemysłowym oraz przedsiębiorstwa z innych branż.

W jakich firmach można znaleźć w mieście i okolicy wakaty? Na to pytanie pomoże odpowiedzieć badanie Barometr zawodów. Jest to prognoza stanu rynku pracy, przygotowywana corocznie na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Analiza dla powiatu wysokomazowieckiego pozwoliła ekspertom wskazać długą listę zawodów deficytowych.

Kto zatem nie powinien mieć trudności ze znalezieniem zatrudnienia w tej okolicy? Czy łatwiej o pełen etat w biurze, tryb pracy weekendowej w gastronomii, a może o pracę dorywczą? Wysokie Mazowieckie i inne miejscowości w powiecie mogą okazać się dobrym kierunkiem dla poszukujących zatrudnienia w budowlance. W deficycie są bowiem: betoniarze i zbrojarze, murarze i tynkarze, inżynierowie budownictwa, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze.

W samym mieście lub okolicy Wysokiego Mazowieckiego ogłoszenia wystawiają też firmy transportowe i logistyczne – i tutaj zapotrzebowanie jest spore, a chętnych do pracy i posiadających uprawnienia kandydatów brakuje. Na liście w Barometrze znaleźli się: kierowcy autobusów magazynierzy, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych. 

W opiece zdrowotnej i pokrewnych obszarach najbardziej poszukiwanymi grupami zawodów są: farmaceuci, fizjoterapeuci i masażyści, pielęgniarki i położne, w placówkach oświatowych: nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych. Trudności ze znalezieniem pracy nie powinny mieć też opiekunki dziecięce i pracownicy socjalni.

Pozostałe deficytowe grupy zawodów w powiecie to: cukiernicy, masarze, piekarze i przetwórcy ryb, spawacze, kosmetyczki, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, przedstawiciele handlowi, sprzedawcy i kasjerzy.

W powiecie wskazano także kilka grup nadwyżkowych profesji. W tym przypadku liczba ofert pracy jest mniejsza niż liczba kandydatów do zatrudnienia się na danym stanowisku. Z większą konkurencją na rynku pracy muszą się liczyć: ekonomiści, pedagodzy, mechanicy pojazdów samochodowych, specjaliści administracji publicznej, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, szefowie kuchni, technicy informatycy oraz technicy mechanicy, rolnicy i hodowcy, a także ślusarze.

PUP Wysokie Mazowieckie:

Adres: ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie
E-mail: biwy@praca.gov.pl
Telefon: 86-2758612.

Szukaj pracy w mieście