Praca Szepietowo Najnowsze oferty pracy: 1

Praca PODLASKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Szepietowie

Szepietowo – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Szepietowo to nieduża miejscowość na granicy Podlasia z Mazowszem. Zajmuje niespełna 2 km² powierzchni i liczy 2,2 tys. mieszkańców.

Prawa miejskie Szepietowo uzyskało dopiero w 2010 r. Historia osadnictwa na tym obszarze sięga XV w., jednak zachowane zabytki pochodzą z XIX i początków XX w. Są to przede wszystkim obiekty sakralne.

Miasto leży zaledwie 7 km od siedziby władz powiatu (Wysokie Mazowieckie). Od stolicy województwa dzieli Szepietowo niecałe 60 km, a od Warszawy – ok. 160 km. Przez miasteczko przebiega droga krajowa nr 66 (relacji Zambrów – Połowce; polsko-białoruska granica), a połączenia z pobliskimi miejscowościami zapewnia sieć dróg powiatowych i gminnych. Niedaleko Szepietowa znajdują się m.in. Czyżew (dystans 21 km), Ciechanowiec (odległość 25 km), Brańsk (by dojechać z Szepietowa do Brańska, należy pokonać 26 km), Zambrów (centra miast dzieli 28 km).

Rynek pracy, oferty pracy – Szepietowo

Szepietowski rynek pracy nie jest rozbudowany. Duża część mieszkańców w tej okolicy trudni się rolnictwem. W samym mieście działają 254 podmioty gospodarki narodowej, w gminie są łącznie 534 (wg danych GUS, stan REGON na 31.08.2020 r.).

Ze względu na przewidywaną liczbą pracujących podmioty dzielą się następująco:
● 509 w gminie, z czego 237 w Szepietowie to podmioty mikro-, czyli samozatrudnieni i jednostki liczące maksymalnie 9 pracowników,
● 21 podmiotów w miejsko-wiejskiej gminie, 14 w mieście utrzymuje między 10 a 49 miejsc pracy,
● 4 jednostki w gminie, z czego tylko 1 poza Szepietowem, zatrudniają od 50 do 249 osób.

Ani w mieście, ani w gminie nie ma dużych zakładów pracy o rozbudowanych strukturach. Do sektora publicznego w mieście należy 7 podmiotów, w gminie kolejne 3. W strukturze własności dominują firmy prywatne, a spośród nich osoby fizyczne – w Szepietowie 201, w gminie 427.

Najwięcej podmiotów w mieście trudni się handlem, naprawą pojazdów (59), jedynie dwa mniej budownictwem. Licznie reprezentowana jest też sekcja PKD transport i gospodarka magazynowa – w tej branży działa 30 firm. 19 podmiotów zajmuje się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, 17 przetwórstwem spożywczym. Sporo jest też firm świadczących różnorodne usługi (sama sekcja PKD pozostałe usługi liczy 15 podmiotów).

Chcąc związać swoją zawodową przyszłość z okolicami Szepietowa, warto poszukać zatrudnienia także w którymś z sąsiednich miast w województwie podlaskim. Przykładowo w całym powiecie wysokomazowieckim działają 4792 podmioty gospodarki narodowej, w powiecie zambrowskim – 3597 podmiotów, a w powiecie bielskim – 4183.

Należy też dodać, że powiat wysokomazowiecki odznacza się stopą bezrobocia niższą niż średnia w województwie, a także średnia wyliczona dla kraju.

Stopa bezrobocia wg danych GUS na koniec sierpnia 2020 r. wynosiła:

  • w powiecie wysokomazowieckim – 5,9%,
  • w woj. podlaskim – 7,7%,
  • w Polsce – 6,1%.

Planując ścieżkę kariery, dobrze jest zbadać trendy na rynku pracy, w skali ogólnopolskiej i lokalnej. Warto też zapoznać się z wynikami prognozy Barometr zawodów na dany rok. Zgodnie z nią w 2020 r. najwięcej profesji deficytowych, a więc takich, których przedstawicieli (chętnych i jednocześnie spełniających wymogi pracodawców) jest mniej niż dostępnych ofert pracy, jest w branży budowlanej. Wakaty można też znaleźć w przedsiębiorstwach związanych z transportem i logistyką, a także z handlem. Praca czeka też na przedstawicieli zawodów medycznych, pracowników placówek oświatowych (poza pedagogami, którzy są w nadwyżce) i wielu innych. 

W badaniu wskazano też kilka grup zawodów nadwyżkowych. Poza pedagogami są to ekonomiści, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, szefowie kuchni, technicy informatycy oraz technicy mechanicy i mechanicy samochodowi oraz ślusarze. Pomimo że Podlasie to teren z rozwiniętym sektorem rolniczym, w powiecie wysokomazowieckim wskazano nadwyżkę kandydatów do pracy jako rolnik i hodowca.

Szukaj pracy w mieście