Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie
Będzin
praca stacjonarna
95 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Będzin
Ogłoszenie o naborze Nr 126538

Warunki pracy

- praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Będzinie oraz na obszarze powiatu będzińskiego, m. Sosnowiec oraz m. Dąbrowa Górnicza w godzinach od 7:30 do 15:30;


- możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w systuacjach kryzysowych, wymagających działań IW;


- wyjazdy służbowe na na narady, konferencje i szkolenia;


- używanie samochodów służbowych do wykonywania czynności kontrolnych w terenie;


- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych;


- budynek parterowy, nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych - schody prowadzące do budynku, wąskie przejścia, brak podjazdów i odpowiednio dostosowanych toalet;


- kontakt z żywnością pochodzenia zwierzęcego, materiałem biologicznym oraz ze zwierzętami.


 

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole zakładów mięsnych, mleczarskich, punktów skupu dziczyzny, zakładów MLO,sprzedaży bezpośredniej, gospodarstw mlecznych i ferm jaj konsumpcyjnych w zakresie wymagań sanitarno-weterynaryjnych;
 • sprawuje nadzór nad dobrostanem zwierząt w rzeźniach oraz nad prawidłowością oznakowania i operowaniem ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego w tych zakładach;
 • prowadzi rejestry zakładów mięsnych, mleczarskich, punktów skupu dziczyzny, zakładów grupy MLO i sprzedaży bezpośredniej, oraz dokumentację tych zakładów;
 • sporządza projekty decyzji administracyjnych;
 • kontroluje lekarzy weterynarii wolnej praktyki wyznaczonych do nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych i badaniem ich mięsa, nadzorem nad rozbiorem i przetwórstwem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 • pobiera próby do celów urzędowo przewidzianych badań
 • współpracuje z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w zakresie kompetencji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kategorii B oraz umiejętność prowadzenia samochodu
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość polskich i unijnych przepisów prawa weterynaryjnego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce