Praca Czeladź Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 495

Praca w Czeladzi

Miasto Czeladź – podstawowe informacje

Czeladź (śląskie) liczy niespełna 32 tys. mieszkańców. Miejscowość rozciąga się na powierzchni 16,38 kilometra kwadratowego. Gęstość zaludnienia jest tu dość duża, wynosi 1934 osoby na kilometr kwadratowy. 

Miasto jest zlokalizowane w północnej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Centra Czeladzi i Katowic dzieli niespełna 10 kilometrów. Miejscowość jest przy tym bardzo dobrze skomunikowana z regionem. Przebiega przez nią droga krajowa nr 94, a wschodnią granicę miasta wyznacza droga krajowa nr 86. 

Chcąc zadzwonić do Czeladzi, należy wybrać numer kierunkowy (+48) 32, a zamierzając wysłać tutaj przesyłkę – podać właściwy kod pocztowy z przedziału 41-250 – 41-253. Czeladzkie pojazdy są rejestrowane z oznaczeniem SBE. 

Czeladź to miasto w województwie śląskim, które administracyjnie ma status gminy miejskiej. Władzę wykonawczą sprawuje burmistrz miasta. Mieszkańcy wybierają 21 członków Rady Miejskiej. Władze mają siedzibę w Urzędzie Miasta Czeladź (adres: Katowicka 45, 41-250 Czeladź, telefon: (32) 763 79 00).

Bezrobotnym mieszkańcom Czeladzi w znalezieniu pracy pomaga PUP w Będzinie. 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie
Adres: ul. Ignacego Krasickiego 17A, 42-500 Będzin
Telefony: (32) 729-59-41, (32) 267-30-03, 
E-mail: pup@pup.bedzin.pl 

Okolice Czeladzi – praca od zaraz

Oferty pracy w województwie śląskim często dotyczą specjalistów z branży przemysłowej, ale nie tylko. Jest to obszar silnie uprzemysłowiony i tradycyjnie związany z górnictwem i hutnictwem, niemniej coraz prężniej rozwijają się tu branża technologiczna czy usługi. 

O możliwościach znalezienia pracy w Czeladzi i okolicy świadczą między innymi wyniki badania Barometr zawodów, wykonywanego na zlecenie resortu pracy dla wszystkich powiatów i województw w Polsce. W 2020 r. w powiecie będzińskim odnotowano duży deficyt nauczycieli praktycznej nauki zawodu, nauczycieli przedmiotów zawodowych, a także spawaczy. 

Niemniej braki kadrowe dotyczą wielu branż. Jeśli chodzi o edukację, oferty czekają na asystentów w edukacji, nauczycieli szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych, a także wychowawców w placówkach oświatowych i opiekuńczych. 

Z kolei w branży gastronomicznej zapotrzebowanie firm dotyczy cukierników, kucharzy, piekarzy, pomocy kuchennych, szefów kuchni. 

Budowlanka odnotowuje deficyt cieśli i stolarzy, dekarzy, blacharzy, monterów instalacji budowlanych, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, pracowników ds. budownictwa drogowego, pracowników wykończeniowych. 

Z branży finansowej luka kadrowa dotyczy pracowników ds. finansowo księgowych ze znajomością języków obcych, pracowników ds. rachunkowości i księgowości, samodzielnych księgowych. 

Pracę można znaleźć w produkcji przemysłowej i motoryzacji – potrzebni są blacharze i lakiernicy samochodowi, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, mechanicy maszyn i urządzeń, mechanicy pojazdów samochodowych,  operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy obrabiarek skrawających, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, pracownicy przetwórstwa metali, projektanci wzornictwa przemysłowego i operatorzy CAD, robotnicy obróbki drewna i stolarze, ślusarze. 

W powiecie będzińskim poziom bezrobocia jest wyższy niż średnia krajowa i znacznie przewyższa średnią wojewódzką. 

Stopa bezrobocia wg GUS (stan w sierpniu 2020 r.)
Polska – 6,1%, 
woj. śląskie – 4,8%, 
powiat będziński – 7,5%. 

W tym okresie w urzędzie pracy zarejestrowanych było 3,5 tys. osób.