Oferty Tygodnia

Praca Będzin Najnowsze oferty pracy: 114

Praca w Będzinie

Będzin – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Liczba mieszkańców Będzina wynosi niespełna 58 tys. osób. Miejscowość zajmuje powierzchnię 37,37 kilometra kwadratowego. Gęstość zaludnienia jest tu znaczna, wynosi 1545,7 os. na kilometr kwadratowy. 

Inne podstawowe dane dotyczące miasta to:

 • numer kierunkowy – (+48) 32, 
 • oznaczenie tablic rejestracyjnych samochodów – SBE,
 • kod pocztowy – 42-500. 

Będzin to wielowiekowe miasto, które może poszczycić się ciekawą historią. Jest to jedna z tych miejscowości, które, jak głosi znane powiedzenie, król “Kazimierz Wielki zastał drewnianą, a zostawił murowaną”. W istocie, na miejscu tutejszego drewnianego grodu władca zlecił postawienie kamiennej warowni, a osadę otoczył kamiennym murem. Do dziś turystów przyciąga monumentalny, średniowieczny Zamek w Będzinie, jeden z systemu tzw. Orlich Gniazd. Rysunek tej bez wątpienia najbardziej charakterystycznej budowli dla miasta widnieje także na herbie Będzina. 

Będzin to siedziba powiatu będzińskiego. W jego skład wchodzą też miasta: Czeladź, Sławków, Siewierz, Wojkowice, a także wsie Bobrowniki, Mierzęcice, Psary. Powiat zajmuje powierzchnię 368,02 kilometra kwadratowego. Zamieszkuje go ponad 148 tys. osób. 

Będzin to duży ośrodek gospodarczy należący do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Do ważnych pracodawców należą zlokalizowane w Będzinie elektrownie cieplne, firma dystrybuująca energię, tutejsza huta i inne. 

Zgodnie z rejestrem REGON (stan w sierpniu 2020 r.) w miejskiej gminie Będzin funkcjonuje 6931 podmiotów gospodarki narodowej, w tym:

 • 2 duże firmy (kadra rzędu 250-999 pracowników) z sektora prywatnego, 
 • 44 średnie podmioty (50-249 zatrudnionych), w tym 25 prywatnych, 
 • 217 małych jednostek (10-49 pracowników), z czego 174 należą do sektora prywatnego, 
 • 6668 mikrojednostek (do 9 zatrudnionych), w tym 6473 z sektora prywatnego. 

W całym powiecie będzińskim zarejestrowanych jest ponad 16,6 tys. podmiotów, w tym 5 dużych jednostek. 

Jeśli chodzi o wiodący rodzaj działalności, mieszkańcy będzina wybierali najczęściej PKD: handel hurtowy, detaliczny i naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle. Tego typu przedsiębiorstw działa na terenie miasta 1937. Jest to 27,9% wszystkich będzińskich działalności. 

Na drugim miejscu pod względem liczby podmiotów jest budownictwo. W Będzinie działa 725 firm budowlanych, co stanowi 10,5% ogółu podmiotów. 

Sporo jest tu także jednostek prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną – 679, a więc 9,8% wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. 

Rynek pracy, oferty pracy – Będzin

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w powiecie będzińskim wynosi 7,5% (sierpnia 2020 r.). Wskaźnik w badanym okresie był zatem na wyższym poziomie niż średnia dla Polski – 6,1%, oraz dla województwa śląskiego – 4,8%. 

Gdzie zatem szukać w Będzinie i okolicy pracy? Żeby ocenić swoje szanse na etat, warto sprawdzić wyniki ogólnopolskiego badania Barometr zawodów, wykonywanego każdego roku na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Prognoza pokazała, że w 2020 r. w powiecie będzińskim jest bardzo wiele zawodów deficytowych. Największe braki kadrowe dotyczą trzech zawodów: nauczycieli praktycznej nauki zawodu, nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz spawaczy.

Ponadto będzińscy pracodawcy mają trudności ze znalezieniem chętnych do pracy i mających kwalifikacje pracowników:

 • opieki zdrowotnej –  fizjoterapeutów i masażystów, lekarzy, opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, 
 • gastronomii – cukierników, kucharzy, piekarzy, pomocy kuchennych, szefów kuchni, masarzy i przetwórców ryb, 
  branży hotelarskiej, zakwaterowania – gospodarzy obiektów, portierów, woźnych i dozorców, sprzątaczek i pokojowych, 
 • budownictwa – cieśli i stolarzy budowlanych, dekarzy i blacharzy budowlanych, monterów instalacji budowlanych, murarzy i tynkarzy, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, operatorów urządzeń dźwigowo-transportowych, pracowników ds. budownictwa drogowego, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie, 
 • motoryzacji i produkcji przemysłowej – blacharzy i lakierników samochodowych, elektryków, elektromechaników i elektromonterów, krawców i pracowników produkcji odzieży, mechaników maszyn i urządzeń, mechaników pojazdów samochodowych, operatorów maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorów obrabiarek skrawających, pracowników fizycznych w produkcji i pracach prostych, pracowników przetwórstwa metali, projektantów wzornictwa przemysłowego i operatorów CAD, robotników obróbki drewna i stolarzy, ślusarzy, tapicerów, 
 • oświaty, opieki i pomocy społecznej– asystentów w edukacji, nauczycieli szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych, opiekunek dziecięcych, wychowawców w placówkach oświatowych i opiekuńczych, pracowników socjalnych, 
 • finansów i administracji – pracowników ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, pracowników ds. rachunkowości i księgowości, samodzielnych księgowych, specjalistów administracji publicznej, 
 • transportu – kierowców samochodów ciężarowych, magazynierów, maszynistów, zaopatrzeniowców i dostawców, 
 • innych – fryzjerów,  kosmetyczek, ogrodników i sadowników, pracowników ochrony fizycznej.

PUP Będzin

Adres: ul. Ignacego Krasickiego 17A, 42-500 Będzin
E-mail: pup@pup.bedzin.pl
Telefon: (32) 729-59-41, (32) 267-30-03

Szukaj pracy w mieście