Praca Świętochłowice Najnowsze oferty pracy: 25

Praca w Świętochłowicach

Świętochłowice – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Liczba mieszkańców Świętochłowic wynosi około 49,5 tys. osób. Miejscowość jest przy tym stosunkowo niewielka, jeśli chodzi o zajmowaną powierzchnię – ta wynosi tylko 13,31 kilometra kwadratowego. W efekcie gęstość zaludnienia w Świętochłowicach jest wysoka, zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i europejskiej – to ponad 3723 osoby na kilometr kwadratowy. 

Do miasta są przypisane:

 • numer kierunkowy – (+48) 32, 
 • kody pocztowe – od 41-600 do 41-608, 
 • oznaczenie rejestracji pojazdów – SW. 

Świętochłowice to miasto na prawach powiatu. Pełni funkcje administracyjne – znajduje się tu urząd miasta Świętochłowice:

 • Urząd Miejski w Świętochłowicach
  Adres: Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice
  Telefon: 32 349 18 00

Świętochłowice otrzymały prawa miejskie w 1947 r. Przełomowe w rozwoju miejscowości było odkrycie tutejszych złóż węgla kamiennego w XIX wieku – kopalnie działały jeszcze w XX wieku, jednak zostały zamknięte w okresie transformacji. Współcześnie w Świętochłowicach wciąż rozwija się przemysł ciężki, niemniej miejscowość cechuje różnorodność gospodarcza. 

Rynek pracy, oferty pracy – Świętochłowice

Świętochłowice to duży ośrodek gospodarczy. Zgodnie z rejestrem REGON (stan we wrześniu 2020 r.) w mieście funkcjonuje 4151 podmiotów gospodarki narodowej, w tym:

 • 4 duże jednostki zatrudniające od 250 do 999 osób, 
 • 37 średnich podmiotów o kadrze rzędu 50-249 pracowników, 
 • 147 małych podmiotów tworzących 10-49 miejsc pracy, 
 • 3963 mikrojednostek do 9 zatrudnionych osób.

Najwięcej w mieście jest firm handlowych i zajmujących się naprawą pojazdów. Stanowią one 24,3% wszystkich podmiotów gospodarki. Do innych licznie reprezentowanych dziedzin działalności należą budownictwo (13,5%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (8,5%), przetwórstwo przemysłowe (8,5%), działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (7,2%), transport i gospodarka magazynowa (6,9%), opieka medyczna i pomoc społeczna (6,4%). 

Czy trudno o pracę w Świętochłowicach? Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego bezrobocie w mieście jest wyższe od średniej wojewódzkiej i krajowej – we wrześniu 2020 r. stopa bezrobocia w mieście wynosiła 8,0% (dla porównania w województwie 4,8%, a w Polsce 6,1%). W tym czasie w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach znajdowało się około tysiąca osób bezrobotnych. Aktywizacja zawodowa mieszkańców, dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy, przyciąganie inwestorów i zachęcanie mieszkańców do otwierania własnych biznesów – to wciąż ważne wyzwania stojące przed władzami samorządowymi. 

Jednocześnie w Świętochłowicach notuje się zapotrzebowanie na przedstawicieli określonych profesji. Luki kadrowe oddaje badanie Barometr zawodów. W 2020 r. najbardziej brakuje elektryków, elektromechaników i elektromonterów. Na liście zawodów deficytowych znajdują się ponadto:

 • z branży budowlanej – betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, monterzy instalacji budowlanych, monterzy konstrukcji metalowych, monterzy okien i szklarze, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy ds. budownictwa drogowego, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani,
 • z branży motoryzacyjnej, maszynowej, produkcji przemysłowej – blacharze i lakiernicy samochodowi, lakiernicy, mechanicy pojazdów samochodowych, operatorzy obrabiarek skrawających, robotnicy obróbki drewna i stolarze, spawacze, ślusarze,
 • z branży gastronomicznej – kelnerzy i barmani, kucharze, piekarze,
 • z branży transportowej – kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych, magazynierzy, 
 • z branży telekomunikacyjnej – pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy,
 • z innych branż –  fryzjerzy, górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych, pielęgniarki i położne, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, przedstawiciele handlowi.

PUP Świętochłowice

Adres: ul. Plebiscytowa 3, 41-600 Świętochłowice
E-mail: kasw@praca.gov.pl
Telefon: (32) 34 62 703