Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
Myszków
specjalista (mid)
praca stacjonarna
62 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Myszków
Ogłoszenie o naborze Nr 136823

Warunki pracy

Wyjazdy w teren do nadzorowanych podmiotów,kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym .Praca w biurze:obsługa komputera z drukarką,skanera,urządzeń pomiarowych.Możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w sytuacjach kryzysowych,wymagających działań IW.Wyjazdy służbowe na szkolenia,konferencje.Stres związny z przeprowadzaniem kontroli ,z kontaktem z klientem.Praca jest świadczona w budynku PIW(bez windy), nieprzystosowanym do poruszania się osób z niepełnosprawnością -bariery architektoniczne.

Zakres zadań

 • przeprowadzenie kontroli w nadzorowanych podmiotach
 • prowadzenie postepowań administracyjnych
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych
 • prowadzenie sprawozdawczości, rejestrów i innej dokumentacji
 • wystawianie świadectw zdrowia
 • pobieranie próbek do badań laboratoryjnych
 • sporządzanie planów kontroli w zakresie pełnienia nadzoru nad podmiotami
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa żywności, postępowania administracyjnego, służby cywilnej
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe