Praca Koziegłowy

Praca w Koziegłowach

Koziegłowy to miejscowość położona mniej więcej w połowie drogi między Częstochową a Dąbrową Górniczą, w województwie śląskim i powiecie myszkowskim. Stanowi siedzibę miejsko-wiejskiej gminy Koziegłowy. 

Koziegłowy to przyjazne miasteczko, otoczone lasami i terenami rolniczymi. W pobliżu ciągną się rozległe tereny Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą, nieopodal jest także Jezioro Porajskie, a nieco dalej – Rezerwat Sokole Góry. 

Jak z kolei wygląda tutejsza sytuacja gospodarcza i kto ma szansę szybko znaleźć w Koziegłowach pracę? Zapoznaj się z poszerzoną charakterystyką tego miasta w województwie śląskim. 

Koziegłowy – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Koziegłowy (śląskie) liczą około 2,5 tys. mieszkańców. Miasto zajmuje powierzchnię 26,71 kilometra kwadratowego. Z kolei gmina Koziegłowy rozciąga się na powierzchni 159,16 kilometra kwadratowego. Mieszka w niej mniej więcej 14,4 tys. osób. Zarówno miasto, jak i gminę cechuje niska gęstość zaludnienia. Jest to okolica w dużym stopniu rolnicza. 

Miasto jest lokalnym ośrodkiem kulturalnym i gospodarczym. Cechuje się przy tym długą historią, sięgającą około XIV wieku. Ślady wielowiekowych dziejów można dostrzec w mieście do dziś – znajduje się w nim kilka ciekawych zabytków, na przykład XV-wieczny Kościół św. Marii Magdaleny i XVII-wieczny Kościół św. Ducha. 

Żeby dodzwonić się do Koziegłów, należy wybrać numer kierunkowy (+48) 34. Przesyłki adresuje się z kodem pocztowym 42-350. Z kolei tutejsze samochody można rozpoznać po oznaczeniu tablic rejestracyjnych – SMY. 

Koziegłowy leżą w zachodniej części powiatu myszkowskiego. Od Myszkowa – siedziby powiatu – dzieli je około 12 kilometrów. Z miejscowości niedaleko także do Częstochowy (26,5 kilometra), Zawiercia (również 26,5 kilometra), Siewierza (16 kilometrów), Tarnowskich Gór (36 kilometrów). Żeby dostać się z Koziegłów do stolicy województwa, Katowic, należy pokonać trasę o długości około 47 kilometrów. 

Koziegłowy są przy tym dobrze skomunikowane z regionem. Przebiega przez nie droga krajowa nr 1, droga wojewódzka nr 789 i liczne drogi lokalne. Nieopodal miejscowości wiedzie z kolei autostrada A1. 

Koziegłowy to ośrodek kulturalny. Znajduje się tu Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury, a także Gminna Biblioteka Publiczna W Czerwonaku Filia Koziegłowy. 

Rynek pracy, oferty pracy – Koziegłowy

W miejscowości nie znajdziemy dużych firm generujących tysiące miejsc pracy. Jej profil gospodarczy opiera się na małej przedsiębiorczości. Zgodnie z rejestrem REGON (sierpień 2020 r.), w Koziegłowach funkcjonuje 498 podmiotów gospodarki narodowej. Jedyny podmiot średniej wielkości (kadra rzędu 50-249 pracowników) należy do sektora publicznego. Działają tu także 23 małe jednostki (10-49 zatrudnionych). Pozostałe to mikropodmioty do 9 pracowników. 

Ponad jedna trzecia wszystkich koziegłowskich podmiotów to firmy handlowe lub zajmujące się naprawą pojazdów. Niemal jedną czwartą stanowią zakłady przetwórstwa przemysłowego (np. spożywczego, producentów sztucznych choinek). Są to dwa wiodące sektory działalności zarówno w mieście, jak i w gminie. Warto też pamiętać, że wielu mieszkańców gminy prowadzi gospodarstwa rolne.

Tak sprofilowana gospodarka ma wpływ na potrzeby lokalnego rynku pracy. Pracowników często poszukują zlokalizowane w Koziegłowach firmy z branż handlowej i produkcji przemysłowej. Braki kadrowe obrazują wyniki corocznego badania Barometr zawodów, wykonywanego na zlecenie resortu pracy dla każdego powiatu i województwa w Polsce. 

W 2020 r. w powiecie myszkowskim zanotowano grupę 46 zawodów deficytowych. Poszukiwani są pracownicy z branż:

  • budowlanej – betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, kamieniarze, kierownicy budowy, monterzy instalacji budowlanych, monterzy okien i szklarze, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy ds. budownictwa drogowego, robotnicy budowlani, 
  • produkcji przemysłowej, motoryzacji – diagności samochodowi, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, mechanicy pojazdów samochodowych, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,  pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, robotnicy obróbki drewna i stolarze, spawacze, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, obuwnicy,
  • opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – fizjoterapeuci i masażyści, lekarze, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, pielęgniarki i położne,  
  • gastronomicznej – kelnerzy i barmani, kucharze, masarze i przetwórcy ryb, pomoce kuchenne, 
  • transportowej – kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, magazynierzy, pracownicy obsługi ruchu szynowego, zaopatrzeniowcy i dostawcy,
  • edukacyjnej – nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, 

Poszukiwani są ponadto fryzjerzy, kosmetyczki, pracownicy poligraficzni, biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, pracownicy ochrony fizycznej, recepcjoniści i rejestratorzy, robotnicy leśni, sprzedawcy i kasjerzy, weterynarze.

Stopa bezrobocia w powiecie myszkowskim wynosi 6,5% (wg GUS, stan w sierpniu 2020 r.). W tym czasie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie zarejestrowanych było łącznie 1,7 bezrobotnych.