Praca Pilica Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 33

Praca w Pilicy

Miasto i gmina Pilica – podstawowe informacje

Pilica przynależy administracyjnie do województwa śląskiego, jednak znajduje się w historycznej krainie Małopolski. To bardzo stara miejscowość – nadanie jej praw miejskich datuje się na koniec XIV wieku. Z kolei zlokalizowany w Pilicy zamek – największa atrakcja miasta – pochodzi z XVII wieku. 

Miasto zajmuje powierzchnię 8,22 kilometra kwadratowego. Mieszka tu około 1,9 tys. osób. Z kolei gmina rozciąga się na powierzchni 138,89 kilometra kwadratowego, a liczba jej mieszkańców wynosi 8,7 tys. osób. Zarówno w mieście, jak i w gminie gęstość zaludnienia jest bardzo niska. Cała gmina ma charakter w przeważającej mierze wiejski. 

W Pilicy obowiązują:

 • kod pocztowy – 42-436, 
 • numer kierunkowy – (+48) 32, 
 • oznaczenie tablic rejestracyjnych pojazdów – SZA. 

Miasteczko pełni funkcje administracyjne. Znajduje się tu:

 • Urząd Miasta i Gminy Pilica
  Adres: Żarnowiecka 46, 42-436 Pilica
  Telefon: 32 673 51 04

Osoby szukające zatrudnienia mogą zwrócić się o pomoc do PUP w Zawierciu:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu
  Adres: Parkowa 2, 42-400 Zawiercie
  Telefon: 32 672 11 79

PIlica jest zlokalizowana na północny wschód od Katowic (w odległości 57 kilometrów) i na południowy wschód od Częstochowy (dystans 67 kilometrów). W pobliżu miasteczka znajdują się:

 • Zawiercie – oddalone o 19 kilometrów, 
 • Wolbrom – dystans 15 kilometrów, 
 • Ogrodzieniec – odległość 11 kilometrów. 

Transport po okolicy zapewniają przecinające się w mieście drogi wojewódzkie nr 790 i nr 794, a także sieć dróg lokalnych. 

Oferty pracy – Pilica, powiat zawierciański

Pilica nie jest dużym ośrodkiem gospodarczym. Lokalna przedsiębiorczość opiera się na mikrofirmach, przedsiębiorstwach rodzinnych, część mieszkańców prowadzi gospodarstwa rolne, agroturystyczne. 

Zgodnie z REGON (stan w końcu września 2020 r.) w mieście zarejestrowanych jest 228 podmiotów gospodarki narodowej, z czego:

 • 1 z sektora prywatnego to jednostka duża, zatrudniająca od 250 do 999 pracowników; 
 • 1 z sektora publicznego to podmiot średniej wielkości, zatrudniający od 50 do 249 osób; 
 • 8 stanowi małe jednostki o kadrze rzędu 10-49 zatrudnionych. Połowa podmiotów to prywatne firmy; 
 • 218, czyli zdecydowana większość podmiotów gospodarki, to mikrojednostki zatrudniające od 0 do 9 pracowników.
 • Wśród nich 211 należy do sektora prywatnego, a 7 do budżetowego. 

Najwięcej jest w Pilicy firm zajmujących się handlem lub naprawą pojazdów samochodowych. Stanowią one 30,7% wszystkich podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w mieście. Na drugim miejscu pod względem liczby jednostek są przedsiębiorstwa budowlane – 10,5%, a na trzecim – zakłady przetwórstwa przemysłowego – 9,2%. Znacznie reprezentowana jest też działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 8,3%. Widać jednak wyraźnie, że lokalny rynek pracy nie należy ani do bardzo obszernych, ani do zróżnicowanych. Dlatego część mieszkańców Pilicy decyduje się na zatrudnienie w okolicznych miejscowościach.

Sytuacja na rynku pracy w Pilicy

Czy trudno o pracę w Pilicy? Wskaźnikiem pomagającym zorientować się w warunkach lokalnego rynku pracy jest stopa bezrobocia. W całym powiecie zawierciańskim jest ona na wyższym poziomie niż średnia krajowa oraz wojewódzka. 

Stopa bezrobocia wg GUS (koniec września 2020 r.):

 • powiat zawierciański – 7,1%, 
 • województwo śląskie – 4,8%, 
 • Polska – 6,1%.

We wrześniu 2020 r. w rejestrze zawierciańskiego urzędu pracy znajdowało się 2,9 tys. bezrobotnych.