Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Gdańsk

250 dni temu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 16571

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• praca administracyjno - biurowa,
• zagrożenie korupcją,
• przeprowadzanie kontroli.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
• pokój biurowy mieści się na 4 piętrze wielokondygnacyjnego budynku,
• wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących decyzji lokalizacyjnych;
 • Badanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego;
 • Badanie gminnych projektów rewitalizacji;
 • Prowadzenie kontroli organów samorządowych I instancji (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) w zakresie terminowego wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • Podejmowanie działań dotyczących sporządzania przez Wojewodę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin albo ich zmiany, w przypadkach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie architektury lub urbanistyki, lub gospodarki przestrzennej, lub wyższe o innym profilu pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze planowania przestrzennego i budownictwa
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o rewitalizacji, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane projektowe architektoniczne lub uprawnienia urbanistyczne;
 • przynależność do Izby samorządowej Architektów lub Urbanistów.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (756)
Wałbrzych (42)
Legnica (67)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (162)
Toruń (78)
Lubelskie:
Lublin (110)
Chełm (18)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (899)
Tarnów (31)
Nowy Sącz (32)
Mazowieckie:
Warszawa (1833)
Radom (60)
Płock (36)
Opolskie:
Opole (119)
Nysa (17)
Podkarpackie:
Rzeszów (91)
Przemyśl (16)
Podlaskie:
Białystok (78)
Suwałki (25)
Łomża (19)
Pomorskie:
Gdańsk (370)
Gdynia (133)
Słupsk (36)
Śląskie:
Katowice (433)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (77)
Elbląg (24)
Ełk (12)
Wielkopolskie:
Poznań (523)
Kalisz (48)
Konin (34)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (259)
Koszalin (60)
Kołobrzeg (22)
Auchan (112)
Tesco (507)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (19)
STRABAG (11)
ABB (58)
Accenture (167)
Luxoft (140)
PKO BP (318)
KPMG (32)
Orange (23)
IKEA (4)
Budimex (20)

Rekrutują z Praca.pl