Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Gdańsk

253 dni temu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 16576

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• praca administracyjno - biurowa,
• zagrożenie korupcją,
• permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
• pokój biurowy mieści się na 3 piętrze wielokondygnacyjnego budynku, wyposażonego w windę,
• wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

  • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących: pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, decyzji o ich przeniesieniu oraz postępowań wznowieniowych związanych z w/w decyzjami;
  • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zgłoszeń robót budowlanych oraz dotyczących zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;
  • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących odstępstw od warunków techniczno – budowlanych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie administracji architektoniczno – budowlanej lub instytucjach projektowych, wykonawczych (w obszarze budownictwa).
  • znajomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska oraz kodeksu postępowania administracyjnego;
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • uprawnienia budowlane, projektowe, architektoniczne lub konstrukcyjno-budowlane.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (716)
Wałbrzych (45)
Legnica (64)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (153)
Toruń (75)
Lubelskie:
Lublin (119)
Chełm (16)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (905)
Tarnów (30)
Nowy Sącz (38)
Mazowieckie:
Warszawa (1903)
Radom (63)
Płock (38)
Opolskie:
Opole (127)
Nysa (22)
Podkarpackie:
Rzeszów (95)
Przemyśl (18)
Podlaskie:
Białystok (87)
Suwałki (27)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (368)
Gdynia (133)
Słupsk (38)
Śląskie:
Katowice (434)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (83)
Elbląg (31)
Ełk (13)
Wielkopolskie:
Poznań (485)
Kalisz (45)
Konin (39)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (257)
Koszalin (61)
Kołobrzeg (24)
Auchan (110)
Tesco (519)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (19)
STRABAG (10)
ABB (63)
Accenture (184)
Luxoft (147)
PKO BP (379)
KPMG (39)
Orange (22)
IKEA (8)
Budimex (21)

Rekrutują z Praca.pl