Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

107 dni temu

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 52437

Warunki pracy

Praca w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, bud. A, p. VIII, praca przy komputerze powyżej 4 godz., kontakty zewnętrzne: ze stronami postępowań administracyjnych lub ich pełnomocnikami, z pracownikami MZD w Kielcach, ŚZDW w Kielcach, GDDKiA Oddział w Kielcach, rzeczoznawcami majątkowymi

Zakres zadań

  • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa lub Województwa Świętokrzyskiego, niezbędne dla realizacji inwestycji drogowych (przygotowywanie projektów pism, zawiadomień, postanowień, analiza operatów szacunkowych)
  • rozpatrywanie odwołań od decyzji starostów (II instancja) dot. ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz powiatów lub na rzecz gmin przeznaczone na realizację inwestycji drogowych
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
  • Znajomość ustawy: o gospodarce nieruchomościami, o księgach wieczystych i hipotece, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeksu postępowania administracyjnego
  • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
  • Komunikatywność
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe