Praca Małogoszcz

Najnowsze oferty pracy: 384

Praca w Małogoszczu

Małogoszcz – liczba mieszkańców, położenie, atrakcje

Małogoszcz leży w województwie świętokrzyskim – w jego środkowo-zachodniej części –i jest siedzibą jednej z trzech miejsko-wiejskich gmin w powiecie jędrzejowskim. To niewielkie, liczące ponad 3,7 tys. mieszkańców miasto. Czym wyróżnia się na tle innych miejscowości województwa? Jakie branże dominują w profilu gospodarczym miasta? Jak się tu mieszka, pracuje i odpoczywa?

Strefa numeracyjna obowiązująca w Małogoszczu to 41, a kod pocztowy – 28-366. Zarejestrowane tutaj samochody mają tablice rejestracyjne z literami TJE. Powierzchnia miasta zajmuje 9,68 km². Małogoszcz leży niedaleko kilku ośrodków miejskich. Od siedziby powiatu – Jędrzejowa dzieli go niespełna 20 km, od stolicy woj. świętokrzyskiego – Kielc – 26 km. Inne miejscowości w promieniu nie większym niż 50 km to Chęciny, Włoszczowa, Morawica, Radoszyce, Sędziszów, Pierzchnica, Szczekociny czy Pińczów. Małogoszcz i Warszawę dzieli 206 km, a odległość od Krakowa wynosi 102 km. Gmina jest węzłem drogowym o znaczeniu lokalnym. Biegną tędy drogi wojewódzkie: nr 728 – łącząca Grójec, Końskie, Łopuszno, Małogoszcz i Jędrzejów oraz nr 762 – prowadząca z Małogoszcza do stolicy województwa świętokrzyskiego. Miasto posiada obwodnicę, która pozwoliła rozładować ruch samochodowy w centrum. Około 5 km od Małogoszcza znajduje się też stacja kolejowa.

Co ma do zaoferowania Małogoszcz przyjezdnym i mieszkańcom, w ramach spędzania wolnego czasu? Do dyspozycji małogoszczan są tereny zielone, a także obiekty sportowe i rekreacyjne. W mieście od 1978 r. działa też piłkarski Miejski Klub Sportowy Wierna Małogoszcz. Turyści mogą skorzystać ze zorganizowanej bazy noclegowej i gastronomicznej, skupionej w większości przy Wiernej Rzece. Zabytki Małogoszcza – gminy i miasta to przede wszystkim obiekty sakralne – kościoły (np. parafia pw. św. Stanisława i parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP – Małogoszcz, parafia pw. św. Narodzenia Najświętszej Marii Panny – Kozłów). Atrakcją miasta jest też Świętokrzyskie Muzeum Militariów w Małogoszczu. Do lokalnych instytucji kultury zaliczają się Dom Kultury w Małogoszczu oraz publiczna biblioteka. W DK działają koła zainteresowań zrzeszające dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

W mieście organizowane są imprezy cykliczne, jak Dni Małogoszcza, Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne, Prezentacje Folklorystyczne czy Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży „Nad Wierną Rzeką”. Owa Wierna Rzeka to Łososina, nad którą miały miejsce walki w powstaniu styczniowym i którą upamiętnił w swojej powieści Stefan Żeromski.

Warto też wspomnieć o historii miejscowości, która sięga czasów wczesnopiastowskich, kiedy to na szlaku handlowym powstał gród kasztelański. Pierwsza pisemna wzmianka o jego istnieniu pochodzi z bulli gnieźnieńskiej z 1136 r. Prawa miejskie Małogoszcz uzyskał z rąk króla Władysława Jagiełły w 1408 r. Przywilej obowiązywał aż do roku 1869 r., gdy w konsekwencji za pomoc powstańcom i na skutek spadku liczby ludności rząd rosyjski anulował prawa miejskie. Te zostały ponownie przyznane w 1996 r.

Rynek pracy, oferty pracy – Małogoszcz

Lokalny rynek pracy kształtują w największym stopniu firmy z sektora prywatnego – 95,4% z 348 podmiotów gospodarki narodowej działa w sektorze prywatnym, 263 podmioty to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (stan REGON na 30 czerwca 2020 r.). Największe przedsiębiorstwo w mieście, a także całej gminie, to cementownia, w której pracuje między 250 a 999 osób. 4 pracodawców w Małogoszczu zatrudnia między 50 a 249 osób, a 19 – od 10 do 49. Pozostałe podmioty to grupa samozatrudnionych i jednostek liczących do 9 pracowników.

Poza przemysłem wydobywczym i branżą mineralną w mieście rozwijają się handel hurtowy, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe i usługi. Na kogo czeka tu zatem praca? Małogoszcz i okolice (w granicach powiatu jędrzejowskiego), zgodnie z badaniem Barometr zawodów 2020, odnotowują głównie deficyt pracowników z wykształceniem zawodowym/ technicznym (poza pielęgniarkami i położnymi). Na lokalnym rynku pracy brakuje kandydatów do zatrudnienia się w budowlance, branży motoryzacyjnej, produkcyjnej i usługowej. Jedynym zawodem nadwyżkowym jest w powiecie ekonomista. Dla osób z takim wykształceniem praca w województwie świętokrzyskim może być trudna do zdobycia ze względu na dużą konkurencję.

Powiat jędrzejowski odznacza się stopą bezrobocia 7,4%, czyli niższą niż średnia w województwie świętokrzyskim – 8,5% , ale wyższą niż wyliczona dla Polski – 6,0% (dane GUS maj 2020 r.). W Powiatowym Urzędzie Pracy w maju zarejestrowanych było około 2600 osób bezrobotnych.

Szukaj pracy w mieście