Praca Chmielnik

Najnowsze oferty pracy: 411

Praca w Chmielniku

Chmielnik administracyjnie przynależy do powiatu kieleckiego w województwie świętokrzyskim. Geograficznie leży na pograniczu Niecki Połanieckiej i Pogórza Szydłowskiego. Miasto, jako siedziba władz miejsko-wiejskiej gminy, pełni lokalnie funkcje administracyjne, znajduje się w nim m.in. Urząd Miasta i Gminy Chmielnik. Jest także ośrodkiem handlowym, usługowym. Czym charakteryzuje się tutejszy rynek pracy? Jakie w Chmielniku firmy oferują zatrudnienie, kto może mieć trudności ze znalezieniem zatrudnienia? Oto zbiór informacji na temat miasta i gminy Chmielnik.

Chmielnik – liczba mieszkańców, położenie, atrakcje

Miejscowość zajmuje prawie 8 kilometrów kwadratowych, liczy 3,5 tys. mieszkańców. Tutejszy kod pocztowy to 26-020, strefa numeracyjna (+48) 41. Rejestracje chmielnickich aut zaczynają się od liter TKI. Miasto jest dobrze skomunikowane i leży niedaleko większych ośrodków miejskich, co poszerza lokalny rynek pracy i pozwala chmielniczanom na bezproblemowy dojazd do pracy w innych miejscowościach. Odległość od Kielc wynosi 34 km, do Jędrzejowa – 35 km, Buska-Zdroju – 16 km. Chmielnik z Krakowem dzieli 105 km, a z Warszawą – 223 km.

Chmielnik ma do zaoferowania wiele atrakcji. Prowadzi przezeń rowerowy szlak turystyczny, odbywa się tu wiele wydarzeń kulturalnych. Będąc w tych rejonach, warto spróbować lokalnej kuchni. Na liście produktów tradycyjnych znajduje się wiele tutejszych przysmaków, jak chmielnicki chleb, chmielnicka gęś pieczona, chmielnickie masło czy karp ze Śladkowa Małego.

W mieście i okolicy znaleźć też można zabytki. Należą do nich budynki sakralne – kościół filialny pw. Świętej Trójcy z końca XVI w., kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z XVIII w., synagoga wybudowana 2 XVII w. Zabytki Chmielnika to liczne kamienice, wille i domy z XIX w. oraz układ urbanistyczny z XVI w. Historia miasta sięga XIII w. Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z 1241 r. i dotyczy bitwy z wojskami mongolskimi, która odbyła się na tych terenach. Chmielnik uzyskał lokację miejską w 1551 r.

Chmielnik koło Kielc to nieduże, spokojne miasteczko, znajdujące się w pobliżu większych ośrodków miejskich i dobrze z nimi skomunikowane. Mieszkańcy mogą więc korzystać z rozszerzonego na sąsiednie miejscowości rynku pracy, a po godzinach – odpocząć w otoczeniu pięknej przyrody.

Rynek pracy, oferty pracy – Chmielnik

Jak wygląda w Chmielniku rynek pracy? Zgodnie z danymi GUS w województwie świętokrzyskim w maju 2020 r. stopa bezrobocia wyniosła 8,5%. To więcej niż wskaźnik dla całej Polski – 6,0%. W powiecie kieleckim bezrobocie było jeszcze wyższe – na poziomie 10,8%. W rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy pozostawało 8 tys. osób bez pracy. Nie oznacza to jednak, że znalezienie pracy w województwie świętokrzyskim, czy w okolicach Chmielnika dla wszystkich kandydatów jest trudnym wyzwaniem.

Prowadzone co roku badanie Barometr zawodów pokazuje, w jakich branżach można spodziewać się wzmożonego zapotrzebowania na przedstawicieli różnych grup zawodowych. W powiecie kieleckim jako profesję cechującą się największym deficytem eksperci rynku pracy wskazali brukarza. Zawodów, w których brakuje chętnych legitymujących się aktualnymi uprawnieniami i posiadających wymaganą przez pracodawców wiedzę i doświadczenie, jest w powiecie więcej. Niedobór spotyka się szczególnie w branży budowlanej, produkcyjnej, maszynowej i motoryzacyjnej, gastronomicznej czy usługowej.

W rejestrze REGON w czerwcu 2020 r. na terenie miasta zarejestrowane były 404 podmioty gospodarki narodowej, z czego 19 z sektora publicznego i 298 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dominują oczywiście firmy w skali mikro- (do 9 pracowników) wraz z samozatrudnionymi – 386 podmiotów. 14 pracodawców zatrudnia między 10 a 49 osobami, a czterech największych deklaruje stan kadry w przedziale 50-249 pracowników. Zarówno w mieście, jak i w obrębie gminy nie ma większych podmiotów, zakładów produkcyjnych na dużą skalę, zatrudnienie można znaleźć w małych przedsiębiorstwach.

Najwięcej chmielnickich firm zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym lub naprawą pojazdów – 177. Rozwinięta jest też branża usługowa i edukacyjna, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe. Woj. świętokrzyskie jest lubianym przez Polaków kierunkiem turystycznym, na czym korzysta także Chmielnik. Działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi zajmuje się 11 chmielnickich firm, w obrębie gminy Chmielnik – 23.

Miejscowość leży niedaleko dwóch gmin o charakterze uzdrowiskowym – Buska-Zdroju i Solca-Zdroju – które przyciągają kuracjuszy z Polski i zagranicy. W gminie powoli rozrasta się baza gastronomiczna, noclegowa, rozwija się też agroturystyka.

PUP Chmielnik

Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Chmielniku

Adres: ul. Bednarska 17, 26-020 Chmielnik.

Szukaj pracy w mieście