Praca Daleszyce

Najnowsze oferty pracy: 392

Praca w Daleszycach

Daleszyce – liczba mieszkańców, położenie, atrakcje

Zajmujące 15,5 kilometra kwadratowego Daleszyce (woj. świętokrzyskie) leżą w powiecie kieleckim, na południowy wschód od Kielc. To siedziba gminy miejsko-wiejskiej, a tym samym lokalny ośrodek administracyjny, a także handlowy i usługowy. Czy to dobry kierunek dla osób poszukujących oferty pracy w województwie świętokrzyskim? Oto charakterystyka miasta uwzględniająca jego aspekty gospodarcze, społeczne oraz walory turystyczne.

Zacząć warto od historii, a w przypadku Daleszyc jest ona długa – sięga bowiem XII w. Wtedy to Książę Władysław Herman przekazał ziemię biskupom krakowskim. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z dzieła Jana Długosza zatytułowanego „Beneficjorum Liberi” i datowana jest na 1221 r. Daleszyce lokację miejską uzyskały w 1569 r. z rąk Zygmunta Augusta i w 1869 r. utraciły – w ramach kary za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym. Ponowne nadanie praw miejskich miało miejsce po 138 latach – w 2007 r.

W Daleszycach obowiązuje kod pocztowy 26-021, strefa numeracyjna (+48) 41 oraz oznaczenie rejestracji pojazdów literami TKI. Miasto jest jednym z ośrodków aglomeracji kieleckiej (wraz z Chęcinami, Morawicą i Nowa Słupią), co napędza jego gospodarczy rozwój. Kielce, oddalone o 16,5 km, są ważnym międzyregionalnym węzłem komunikacyjnym. Krzyżują się tu drogi krajowe (DK nr, DK nr 73, DK nr 74) oraz wojewódzkie (DW nr 745, DW nr 662, DW nr 764, DW nr 786). Daleszyce leżą 190 km od stolicy Polski.

Czy miasto i gmina Daleszyce mają potencjał turystyczny? Do wyboru tych okolic może zachęcać bogata przyroda w Cisowsko-Orłowińskim Parku Krajobrazowym. Do atrakcji należą biegnący przez gminę niebieski pieszy szlak turystyczny, który łączy Chęciny i Łagów oraz stoki narciarskie. Lista obiektów zabytkowych nie jest długa, składają się na nią m.in. układ urbanistyczny, drewniane domy przy ul. Głowackiego oraz kościół (parafia św. Michała Archanioła w Daleszycach). Kulturalno-sportową aktywność mieszkańców w gminie Daleszyce wspiera Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Działają przy nim kółka zainteresowań, zespoły muzyczne, organizowane są wydarzenia plenerowe. Na terenie gminy działają też trzy biblioteki.

Rynek pracy, oferty pracy – Daleszyce

Daleszyce to miejscowość, w której w czerwcu 2020 r. w rejestrze REGON wpisanych było 438 podmiotów gospodarki narodowej, 425 w sektorze prywatnym i pozostałe 11 w publicznym. Ani w mieście Daleszyce, ani w gminie nie funkcjonują duże przedsiębiorstwa. Najwięksi pracodawcy (w mieście jest ich dwóch, a w gminie trzech) zatrudniają między 50 a 249 osób. 13 daleszyckich podmiotów liczy od 10 do 49 pracowników. Liczba mikrojednostek (samozatrudnieni i firmy do 9 osób) to 423.

Ponad połowa wszystkich firm zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów. To zdecydowanie najbardziej rozwinięta w mieście branża. Poza nią przedsiębiorcy wybierali budownictwo, transport i gospodarkę magazynową, usługi, działalność profesjonalną naukową i techniczna oraz przetwórstwo przemysłowe.

Dla kogo miasto i gmina Daleszyce to dobry wybór podczas poszukiwania zatrudnienia? Po odpowiedź na to pytanie warto sięgnąć do przygotowywanej na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prognozy Barometr zawodów. Zgodnie z nią w powiecie kieleckim najbardziej deficytową profesą jest brukarz, a największa nadwyżka kandydatów do pracy w stosunku do wakatów dotyczy ekonomistów. Duże zapotrzebowanie cechuje branże budowlaną, produkcyjną, motoryzacyjną. Brakuje pracowników ochrony zdrowia, gastronomii, samodzielnych księgowych, fryzjerów, kosmetyczek.

W powiecie trudności ze znalezieniem pracy mogą mieć absolwenci studiów na kierunkach humanistycznych (np. filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, pedagodzy). Praca w świętokrzyskim, w okolicy Działoszyc, może być też trudna do zdobycia dla pracowników ds. ochrony środowiska i bhp, techników mechaników, specjalistów technologii żywności i żywienia, pracowników biurowych i administracyjnych, a także pracowników biur podróży i organizatorów obsługi turystycznej.

Co ważne, sąsiedztwo Kielc i innych ośrodków miejskich znacznie poszerza możliwości zatrudnienia dla mieszkańców Daleszyc. O ile w samym mieście nie funkcjonują duże przedsiębiorstwa, o tyle w powiecie kieleckim 8 pracodawców zatrudnia między 250 a 999 osób. Bezrobocie w powiecie w maju 2020 r. wynosiło 10,8%, w województwie świętokrzyskim – 8,5%, a w Polsce 6,0%.

PUP Daleszyce

Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Daleszycach
Adres: ul. Plac Staszica 22, 26-021 Daleszyce
Telefon: (41) 394-80-23.

Szukaj pracy w mieście