Praca Bodzentyn

Najnowsze oferty pracy: 421

Praca w Bodzentynie

Bodzentyn – liczba mieszkańców, położenie, atrakcje

Bodzentyn to niewielkie, liczące ponad 2 tys. mieszkańców miasto w województwie świętokrzyskim, a dokładniej mówiąc, w jego północnej części. Administracyjnie przynależy do powiatu kieleckiego i jest siedzibą jednej z 8 gmin miejsko-wiejskich w powiecie. Powierzchnia miejscowości zajmuje 8,65 km², rozciąga się u stóp Pasma Klonowskiego Gór Świętokrzyskich, nad niewielką rzeką Psarką. Praca w województwie świętokrzyskim dostępna jest w wielu różnych branżach. Które z nich są charakterystyczne dla gminy Bodzentyn? Jak wygląda życie w tej części kraju? Co po pracy robią mieszkańcy i jakie są w Bodzentynie atrakcje dla przyjezdnych?

Początki Bodzentyna sięgają XIV w. Miejscowość uzyskała prawa miejskie już w 1355 r. jako klucz dóbr biskupstwa krakowskiego. Utraciła lokację w XIX w., by ponownie uzyskać ją w 1994 r. Ślady najdawniejszych dziejach miasta można dziś dostrzec, zwiedzając ruiny zamku w Bodzentynie, z II połowy XIV wieku. W mieście Bodzentyn zabytków jest jednak znacznie więcej. Wśród nich m.in. gotycki Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa z XV w., Kościół św. Ducha z XVII w., czy drewniana miejska zabudowa.

Mieszkańcy mogą też spędzać czas na łonie przyrody, która w tej okolicy jest niezwykle bogata. Góry Świętokrzyskie, Świętokrzyski Park Narodowy, częściowo leżący w gminie Bodzentyn Sieradowicki Park Krajobrazowy to niewątpliwe atuty regionu. W mieście znajduje się też np. stok narciarski, a tuż za jego granicami, w odległości 10 km zalew Wilków, z plażą, wypożyczalnią sprzętu wodnego.

Rynek pracy, oferty pracy – Bodzentyn

Czy miasto i gmina Bodzentyn to obszar, gdzie rozwinęła się lokalna przedsiębiorczość? Na terenie miasta działa 267 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na 30 czerwca 2020 r.). W gminie jest ich łącznie 825. Ani w samym Bodzentynie, ani w obrębie gminy nie ma dużych przedsiębiorstw. Najwięksi pracodawcy generują pomiędzy 50 a 249 miejsc pracy – w mieście takich podmiotów jest 5, w gminie – 6. Lokalny rynek pracy definiują więc małe firmy, bardzo często o charakterze przedsiębiorstw rodzinnych. Liczba samozatrudnionych oraz podmiotów zatrudniających do 9 osób w mieście wynosi 249, a w gminie 798. Najwięcej zarejestrowanych w Bodzentynie podmiotów zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym lub naprawą pojazdów – 86. Lokalni przedsiębiorcy chętnie wybierają także budownictwo, przetwórstwo przemysłowe i usługi.

Ze względu na dobrą komunikację z innymi miejscowościami – Bodzentyn jest bowiem węzłem drogowym w skali lokalnej – mieszkańcy mogą szukać zatrudnienia też w okolicznych miejscowościach. Droga do Suchedniowa ma ok. 17 km, do Ostrowca Świętokrzyskiego – 35 km, a do Kielc 30 km. Przez Bodzentyn biegną drogi wojewódzkie – nr 751 (relacji Suchedniów – Ostrowiec Świętokrzyski) oraz nr 752 (z Górna do Rzepina Pierwszego).

Ważnym źródłem informacji na temat zapotrzebowania na rynku pracy z podziałem na obszary Polski jest badanie Barometr zawodów, które co roku zleca resort pracy. To istotna wskazówka, także dla osób przeglądających oferty pracy w województwie świętokrzyskim czy konkretniej – w powiecie kieleckim. W tymże, zgodnie z prognozami ekspertów na 2020 r., jako zawód cechujący się największym deficytem wskazano brukarza. Duże zapotrzebowanie na pracowników wykazują lokalne firmy z branży budowlanej. Na kieleckim rynku pracy brakuje betoniarzy i zbrojarzy, dekarzy, robotników, blacharzy, cieśli i stolarzy budowlanych, monterów instalacji budowlanych, murarzy i tynkarzy, pracowników robót wykończeniowych, ślusarzy, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, a także inżynierów budownictwa.

Deficyt dotyka też branży produkcyjnej (krawiec i pracownik produkcji odzieży, magazynier, masarz i przetwórca ryb, operator obrabiarek skrawających, spawacz, robotnik obróbki drewna i stolarz). Kolejny obszar, w którym dostępne są wakaty, to branża maszynowa i samochodowa. Na brak ofert nie powinni narzekać blacharze i lakiernicy samochodowi, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, mechanicy pojazdów samochodowych. Ponadto deficyt dotyczy pracowników opieki medycznej (lekarzy, pielęgniarek i położnych, opiekunów osób starszych lub niepełnosprawnych), gastronomii (kucharzy, piekarzy, szefów kuchni), branży beauty (fryzjerów, kosmetyczek) oraz przedstawicieli handlowych i samodzielnych księgowych.

Jednocześnie na rynku pracy w powiecie kieleckim wyraźnie odznacza się nadwyżka ekonomistów. Inne zawody, w których kandydatów jest zdecydowanie więcej niż dostępnych ofert pracy, to filozof, historyk, politolog i kulturoznawca, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących, pedagog, technik mechanik, pracownik ds. ochrony środowiska i bhp, specjalista technologii żywności i żywienia, pracownik biura podróży i organizator obsługi turystycznej. Problemy ze znalezieniem zatrudnienia mogą mieć ponadto pracownicy administracyjni i biurowi.

PUP Bodzentyn

Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Bodzentynie
Adres: ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

Szukaj pracy w mieście