Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Słupsk

28 dni temu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Słupsk
Ogłoszenie o naborze Nr 54239

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• praca administracyjno-biurowa,
• zagrożenie korupcją,
• permanentna obsługa klienta zewnętrznego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
• pokój biurowy mieści się na czwartym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Dodatkowe benefity:
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
• dofinansowanie do wypoczynku oraz dopłata do kolonii dzieci i młodzieży,
• dopłata do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
• możliwość dofinansowania do legitymacji ze zniżką 50% na przejazdy PKP, SKM, PKM.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych na wniosek stron, analizowanie i gromadzenie materiału dowodowego poprzez występowanie do innych organów, instytucji, archiwów i konsulów RP z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i rozpatrywanie wniosków z zakresu realizacji prawa do rekompensaty oraz przygotowywanie projektów decyzji Wojewody Pomorskiego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych i przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach stwierdzenia nieważności, wznowienia postępowania , uchylenia lub zmiany decyzji, zaświadczeń i postanowień,
 • dokonywanie adnotacji na decyzjach – zaświadczeniach, wydanych przez urzędy rejonowe i starostwa powiatowe o wybranej formie rekompensaty i jej wysokości oraz dokonywanie ich weryfikacji,
 • weryfikacja pod względem formalno-prawnym i analizowanie poprawności operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji a także interpelacji oraz zapytań posłów i senatorów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w zakresie ustanawiania i wygaszania trwałego zarządu, zarządu Lasów Państwowych,
 • współpraca z organami państwowymi i instytucjami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP, o gospodarce nieruchomościami, kodeksu postępowania administracyjnego, dekretu o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie: z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego,
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej