Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Katowice

25 dni temu

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 56074

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę
• dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka”
• nagrody okresowe uzależnione od osiąganych wyników pracy
• elastyczny czas pracy
• perspektywę rozwoju zawodowego
• udział w szkoleniach/kursach, dofinansowanie do studiów i nauki języków obcych
• pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, dopłata do karty sportowej
• możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• dofinansowanie do zakupu okularów
• na terenie urzędu do dyspozycji pracowników bufet, punkt pocztowy, kiosk oraz bankomat
• siedziba Urzędu w bliskim sąsiedztwie przystanków autobusowych, linii tramwajowej oraz dworca kolejowego a także w niewielkiej odległości od autostrady A-4 oraz drogi krajowej E-75.
Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na III piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty zewnętrzne: z jednostkami samorządu terytorialnego celem wymiany informacji dotyczących realizacji Narodowego Programu Zdrowia, z prelegentami biorącymi udział w spotkaniach celem wymiany informacji organizacyjnych. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Weryfikowanie i monitorowanie informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) celem sprawdzenia ich zgodności z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej.
 • Przygotowywanie informacji zbiorczej oraz opinii dotyczącej zgodności z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego przez JST województwa śląskiego celem przekazania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia (MZ).
 • Organizowanie spotkań edukacyjno – promocyjnych w ramach profilaktyki zdrowotnej celem podniesienia poziomu wiedzy dotyczącej HIV/AIDS związanej z realizacją Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
 • Przygotowywanie opinii dotyczącej zgodności planowanego programu polityki zdrowotnej realizowanego przez JST z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej dla województwa śląskiego oraz celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia.
 • Przygotowywanie sprawozdań dotyczących realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na obszarze województwa śląskiego celem przekazania informacji do MZ na temat zaplanowanych i podjętych działań.
 • Prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem konsultantów wojewódzkich celem monitorowania ich bieżącej działalności oraz zapewnienia właściwej współpracy w zakresie sprawozdawczości dotyczącej wskaźników zdrowotnych populacji wieku rozwojowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych
 • znajomość ustaw: o zdrowiu publicznym, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Rozdział 2 – zadania władz publicznych, Rozdział 4 - Programy zdrowotne, programy polityki zdrowotnej i programy pilotażowe, art. 95a-95c), o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 41), o konsultantach w ochronie zdrowia
 • znajomość rozporządzeń RM: ws. Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz rozporządzenia MZ ws. priorytetów zdrowotnych, ws. wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym (art. 11a, art. 26), o samorządzie powiatowym (art. 8, art. 26), o samorządzie województwa (art. 15, art. 31)
 • orientacja na klienta
 • myślenie analityczne