Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor wojewódzki
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Gorzów Wielkopolski
38 dni temu
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 77983

Warunki pracy


 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca w pomieszczeniach klimatyzowanych zlokalizowanych na XIII piętrze

Zakres zadań

 • Prowadzi stały monitoring wydatków w obszarze polityki rodzinnej, orzekania o niepełnosprawności oraz ochrony zdrowia, realizowanych programów, finansowanych lub dofinansowanych ze środków publicznych, analizuje zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego potrzeby finansowe oraz prognozuje przewidywane wydatki
 • Przygotowuje dyspozycje przekazania środków do jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu polityki rodzinnej, orzekania o niepełnosprawności i ochrony zdrowia i realizowanych programów
 • Analizuje i rozpatruje wnioski kierowane m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczące budżetu, możliwości dokonywania zmian w posiadanych środkach, sposób finansowania zadań i wydatkowania posiadanych środków budżetu państwa
 • Przygotowuje wnioski do ministra właściwego do spraw finansów, innych ministrów resortowych oraz Prezesa Rady Ministrów o pozyskanie dodatkowych środków z rezerw celowych budżetu państwa, rezerwy ogólnej oraz wniosków o dokonanie przez ministra właściwego do spraw finansów, innych ministrów resortowych oraz Prezesa Rady Ministrów zmian w posiadanym budżecie, a także dokonuje podziału pozyskanych środków
 • Przygotowuje okresowe informacje z wykonania dochodów i wydatków oraz informacje z wykonania wydatków w ujęciu zadaniowym, w tym także przygotowuje zbiorcze informacje z obszaru zadań realizowanych przez Wydział
 • Opracowuje materiały do projektu ustawy budżetowej oraz ustawy budżetowej w zakresie dochodów i wydatków na zadania z obszaru polityki rodzinnej, realizowanych programów oraz wydatków w ujęciu zadaniowym
 • Rozlicza prawidłowość wykorzystania dotacji oraz prowadzi postępowania administracyjne w sprawie zwrotu dotacji przekazanych ze środków budżetu państwa, w sytuacjach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w komórkach finansowych lub księgowych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: • edytora tekstów MS WORD • arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL , • tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point
 • Odpowiedzialność, rzetelność, skrupulatność, systematyczność, terminowość
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy pod presja czasu, dobra organizacja pracy, umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Odbyte szkolenia z zakresu finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustanowieniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna