Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

225 dni temu

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 32004

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu, V piętro, praca przy komputerze powyżej 4 godzin. Kontakty z organami samorządu terytorialnego, organami zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie i ich pracownikami prowadzącymi sprawy obronne oraz z organami i instytucjami nadrzędnymi oraz pracownikami merytorycznymi, w szczególności Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwem Zdrowia, Agencją Rezerw Materiałowych

Zakres zadań

 • Koordynowanie planowania i współdziałania organów administracji publicznej, podmiotów leczniczych oraz innych jednostek organizacyjnych na obszarze województwa
 • Bilansowanie zasobów na potrzeby realizowanych zadań obronnych i zarządzania kryzysowego
 • Koordynowanie przydziału dotacji środków finansowych dla jednostek samorządowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych oraz kontrolowanie realizacji tych zadań
 • Opracowanie i aktualizacja wojewódzkiego planu przygotowań podmiotów leczniczych województwa na potrzeby obronne państwa
 • Przygotowanie projektów decyzji administracyjnych oraz umów w celu zapewnienia realizacji zadań obronnych przez podmioty lecznicze
 • Sporządzanie wojewódzkiego bilansu kadr medycznych oraz opracowanie wojewódzkiego planu przeniesień personelu medycznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw o powszechnym obowiązku obrony RP, o zarządzaniu kryzysowym
 • Znajomość przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach
 • Znajomość ustaw o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad złużby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (794)
  Wałbrzych (65)
  Legnica (91)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (245)
  Toruń (150)
  Lubelskie:
  Lublin (245)
  Chełm (36)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (924)
  Tarnów (61)
  Nowy Sącz (60)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2179)
  Radom (168)
  Płock (98)
  Opolskie:
  Opole (240)
  Nysa (87)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (160)
  Przemyśl (42)
  Podlaskie:
  Białystok (155)
  Suwałki (46)
  Łomża (38)
  Pomorskie:
  Gdańsk (480)
  Gdynia (196)
  Słupsk (66)
  Śląskie:
  Katowice (573)
  Częstochowa (153)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (185)
  Elbląg (128)
  Ełk (82)
  Wielkopolskie:
  Poznań (665)
  Kalisz (71)
  Konin (59)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (331)
  Koszalin (86)
  Kołobrzeg (41)
  Auchan (167)
  Tesco (115)
  Inditex (20)
  Leroy Merlin (127)
  Bricoman (19)
  STRABAG (12)
  ABB (38)
  Accenture (135)
  Carrefour (136)
  PKO BP (333)
  PwC (38)
  KPMG (27)
  Orange (17)
  IKEA (27)
  Budimex (57)

  Rekrutują z Praca.pl