Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski

36 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 47547

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy piętrami i pokojami, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 stres związany z obsługą interesantów,
 obsługa urządzeń biurowych,
 zagrożenie korupcją,
 praca w terenie (na terenie województwa lubuskiego) podczas wykonywania czynności kontrolnych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 występują bariery architektoniczne tj. ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
 budynek 3-kondygnacyjny – brak windy uniemożliwiający transport pionowy osobom niepełnosprawnym, wejście po schodach,

Zakres zadań

 •  prowadzenie postępowań administracyjnych jako organ odwoławczy dotyczących decyzji i postanowień wydanych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego (odwołania i zażalenia od rozstrzygnięć organu I instancji),
 •  prowadzenie postępowań administracyjnych dla których LWINB jest organem I (pierwszej) instancji w trybie nadzwyczajnym w przypadku uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej bądź stwierdzenia nieważności decyzji,
 •  sprawowanie nadzoru nad postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez podległe jednostki w celu prawidłowego ich wykonania,
 •  przygotowanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w celu obrony stanowiska LWINB wydanego w trybie odwoławczym,
 •  przeprowadzanie kontroli organów szczebla powiatowego (starostów) jako organów administracji architektoniczno – budowlanej w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na LWINB,
 •  przeprowadzanie kontroli Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego dotyczących m.in.: prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych, wydawanych w ich toku decyzji i postanowień oraz prawidłowości załatwiania skarg,
 •  przygotowywanie projektów decyzji i postanowień oraz przedkładanie przełożonemu do merytorycznej i formalnej kontroli,
 •  przygotowywanie projektów pism w trakcie prowadzonego postępowania odwoławczego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 •  znajomość następujących ustaw:  Prawo budowlane,  Prawo wodne,  Kodeks postępowania administracyjnego,  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 •  prawo jazdy kategorii B,
 •  umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 •  umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 •  samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 •  umiejętność argumentowania,
 • dyspozycyjność
 •  umiejętność obsługi komputera,
 •  umiejętność współdziałania w ramach zespołu zadaniowego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 •  uprawnienia budowlane,

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (803)
Wałbrzych (68)
Legnica (115)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (295)
Toruń (182)
Lubelskie:
Lublin (259)
Chełm (56)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (821)
Tarnów (103)
Nowy Sącz (92)
Mazowieckie:
Warszawa (2279)
Radom (190)
Płock (75)
Opolskie:
Opole (261)
Nysa (91)
Podkarpackie:
Rzeszów (177)
Przemyśl (58)
Podlaskie:
Białystok (171)
Suwałki (58)
Łomża (49)
Pomorskie:
Gdańsk (560)
Gdynia (324)
Słupsk (109)
Śląskie:
Katowice (587)
Częstochowa (196)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (217)
Elbląg (134)
Ełk (68)
Wielkopolskie:
Poznań (690)
Kalisz (93)
Konin (76)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (433)
Koszalin (117)
Kołobrzeg (57)
Auchan (171)
Tesco (160)
Inditex (33)
Leroy Merlin (181)
Bricoman (15)
STRABAG (16)
ABB (35)
Accenture (60)
Carrefour (222)
PKO BP (333)
PwC (11)
KPMG (41)
Orange (46)
IKEA (52)
Budimex (17)

Rekrutują z Praca.pl