Inspektor

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

Rzeszów

30 dni temu

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 53857

Warunki pracy

ruchome stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, np. brak wind, brak podjazdów,
na poddaszu budynku WDŚ
oraz na terenie parkingu depozytowym umiejscowionym na ternie OPP KWP

Zakres zadań

 • Prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej dowodów rzeczowych
 • Bieżące uzupełnianie zakładki E-KDRz w ramach systemu informatycznego „Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo-Śledczych"
 • Przyjmowanie i wydawanie dowodów rzeczowych zabezpieczonych w postępowaniach przygotowawczych
 • Przechowywanie dowodów rzeczowych w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez komórki organizacyjne KMP w Rzeszowie
 • Przekazywanie i likwidacja dowodów rzeczowych stosownie do uzyskanych postanowień Sądów, Prokuratur i innych uprawnionych organów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • prawo jazdy kat B
 • terminowość i dyscyplina pracy
 • znajomość baz danych i systemów informatycznych na poziomie podstawowym
 • znajomość zasad pracy biurowej z dokumentami jawnymi i niejawnymi
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o Policji
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe