Inżynier ds. Telemechaniki

ENERGA-Operator SA

Słupsk

8 dni temu

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inżynier ds. Telemechaniki

Energa - Operator SA Oddział w Koszalinie


Miejsce pracy: Słupsk      Nr ref.: LP/ET/11/06/2020      Oferta ważna do: 31.07.2020

Jeśli masz:  
 • Wykształcenie wyższe techniczne elektryczne / elektroniczne.
 • Świadectwo kwalifikacyjne D lub E b.o.n.
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office.
 • Prawo jazdy kat. B.
Ta propozycja jest dla Ciebie!
Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
 • Zarządzanie eksploatacją urządzeń telemechaniki i łączności wewnątrzobiektowej ukierunkowane na stały wzrost efektywności operacyjnej i kosztowej.
 • Opracowywanie na poziomie Oddziału planów rzeczowych i kosztowych prac eksploatacyjnych i remontowych w zakresie urządzeń telemechaniki i łączności wewnątrzobiektowej, w tym kontrola ich realizacji.
 • Planowanie, przygotowywanie i nadzór nad realizacją prac remontowych i eksploatacyjnych w zakresie urządzeń telemechaniki i łączności wewnątrzobiektowej, w tym dokonywanie odbiorów i sprawdzeń wykonanych prac oraz ich rozliczanie.
 • Prowadzenie oględzin oraz dokonywanie oceny stanu technicznego stacji WN/SN, SN/SN, stacji SN/nN, linii SN w zakresie urządzeń telemechaniki i łączności obiektowej.
 • Przygotowywanie wniosków w zakresie potrzeb modernizacyjnych i inwestycyjnych urządzeń telemechaniki.
 • Udział w opracowywaniu standardów technicznych urządzeń elektroenergetycznych, standardów prac na sieci, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, Instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji eksploatacji obiektów i urządzeń elektroenergetycznych.
 • Przygotowywanie wniosków oraz udział w wyłanianiu prac remontowych i eksploatacyjnych w zakresie urządzeń telemechaniki i łączności wewnątrzobiektowej, w tym udział w komisjach przetargowych.
Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, danych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr LP/ET/11/06/2020’’

Co dajemy w zamian:
 • Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę.
 • Atrakcyjne warunki finansowe.
 • Umowę o pracę.
 • Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie.
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Poznaj

ENERGA-Operator SA

ENERGA-OPERATOR SA – będąca jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej, działająca w strukturach rozproszonych terytorialnie w północnej i środkowej części kraju, zajmująca się rozwojem i eksploatacją majątku sieciowego oraz zarządzaniem ruchem Sieci Elektroenergetycznej.

Poznaj stanowisko: Inżynier 
Inżynier, w rozumieniu edukacyjnym jest absolwentem wyższej uczelni technicznej. Jest to tytuł ukończenia studiów na politechnice, odpowiadający magistrowi. W rozumieniu zawodowym natomiast inżynier jest specjalistą jednego z odłamów inżynierii. Zawody inżynierskie są wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla ...
Praca Inżynier