Kierownik Budowy

ELBUD SP. Z O.O.

Mazowieckie

3 dni temu

Ogłoszenie numer: 4568704, z dnia 2021-05-04

Jesteśmy firmą budowlaną działającą na rynku od blisko 20 lat. Głównym zakresem prowadzonej działalności jest generalne wykonawstwo obiektów kubaturowych i roboty budowlane w obszarze budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, jak i użyteczności publicznej. Od początku działalność naszej firmy, była prowadzona pod kątem świadczenia usług dla największych Inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, jak i klienta indywidualnego.

 

Obecnie realizujemy inwestycje dla największym polskich deweloperów, Bouygues Immobilier Polska oraz GN GROUP.

 

W związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz nowymi projektami inwestycyjnymi poszukujemy pracowników na stanowisko:

Kierownik Budowy

Miejsce pracy: mazowieckie

 

Opis stanowiska

Miejsce pracy: miejsce prowadzonych realizacji na terenie woj. mazowieckiego

 

Jakie będą Twoje zadania?

 • Koordynacja prac na budowie,
 • Monitorowanie harmonogramu realizacji robót,
 • Ustalanie zakresu zawieranych umów z podwykonawcami i dostawcami,
 • Nadzorowanie i koordynowanie pracy całego zespołu zaangażowanego w projekt, w tym w szczególności podwykonawców zgodnie z zawartym kontraktem oraz dokumentacją projektową, harmonogramem i przepisami BHP,
 • Prowadzenie dokumentacji budowy, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,
 • Kierowanie budową, nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót pod kątem zgodności z kontraktem, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową,
 • Uczestniczenie w kluczowych dla projektu spotkaniach, naradach.
 • Przeprowadzanie przetargów na wybór wykonawców, wycena kontraktów, w tym umów budowlanych, negocjowanie warunków współpracy.
 • Wsparcie i doradztwo w zakresie wszelkich wymagań prawno-administracyjnych.
 • Nadzór nad kompletacją dokumentacji powykonawczej, certyfikatów i deklaracji zgodności, niezbędnych do odbiorów końcowych.
 • Nadzorowanie właściwego udokumentowania wydatków związanych z realizowanym projektem.
 • Raportowanie inwestorowi statusu projektu.
 • Reprezentowanie inwestora przed wykonawcami i organami publicznymi.
 • Końcowe rozliczenie projektu.

Ze względu na menadżerskie stanowisko firma oferuje możliwość zatrudnienia Kierownika z jego własnym zespołem Inżynierów i Asystentów.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe - budownictwo,
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej,
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Doświadczenie 5 lat na stanowisku kierowniczym – samodzielne kierowanie projektami,
 • Doskonałe i potwierdzone umiejętności w zakresie zarządzania projektami,
 • Bardzo dobra znajomość MS Office i AutoCAD, MS Project,
 • Umiejętność skutecznego organizowania i kierowania robotami budowlanymi w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość prawa budowlanego i procedur administracyjnych,
 • Umiejętność optymalizacji kosztów prowadzonego projektu,
 • Samodzielność, odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Bardzo dobra znajomość zasad i przepisów BHP,
 • Wysoka kultura osobista i umiejętność negocjacji oraz odporność na stres.

Oferujemy

 • Stabilność i atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz niezbędne narzędzia pracy,
 • Dużą samodzielność i decyzyjność w działaniu,
 • Pracę nad wyjątkowymi projektami budowlanymi,
 • Pracę w zespole ceniącym różnorodność i ciekawe rozwiązania.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku: "APLIKUJ TERAZ"

 

Klikając w przycisk „Wyślij” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Elbud Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, ul. Kościelna 16, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Elbud Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, ul. Kościelna 16, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail biuro@Elbud.pl

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu otrzymania, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu otrzymania. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu otrzymania.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

ELBUD SP. Z O.O.

Poznaj stanowisko: Kierownik Budowy 
Kierownik budowy jest to osoba czuwająca nad prawidłowym procesem realizacji budowy lub robót budowlanych. Pracownik ten reprezentuje wykonawcę. Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione są w art. 22 PB, natomiast art. 23 PB określa jego prawa. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy, m.in.: kontrola i nadzór nad prawidłową realizacją robót budowlanych (np. roboty ziemnie, ciesielskie, ...
Praca Kierownik Budowy