Kierownik Controllingu (K/M)

AUDIT Doradztwo Personalne

Okolice Zielonej Góry

41 dni temu

AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko

Kierownik Controllingu (K/M)
Miejsce pracy: okolice Zielonej Góry
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • Nadzór nad działem Controllingu
 • Dostarczanie kierownictwu firmy terminowej i czytelnej informacji zarządczej, wspomagającej podejmowanie decyzji
 • Koordynacja procesu budżetowania (w podziale na centra kosztów), w tym samodzielne przygotowanie budżetu: projektów
 • Uczestnictwo w procesie ofertowania
 • Kontrolowanie i przeprowadzanie analizy realizacji zadań budżetowych (analiza odchyleń), w tym samodzielne przygotowanie analizy odchyleń rachunku zysków i strat dla projektów,
 • Sporządzanie pakietów sprawozdawczych, forecastów, raportów biznesowych (dziennych, tygodniowych, miesięcznych) i analiz finansowych dla dyrekcji i kierownictwa firmy – zapewnienie terminowości przesłania danych
 • Wprowadzanie procedur oraz zasad raportowania
 • Zapewnienie terminowego i prawidłowego zamknięcia miesiąca
 • Współorganizowanie i nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątkowych
 • Współudział przy sporządzaniu sprawozdania finansowego
 • Tworzenie narzędzi i modeli dla celów bieżącego i długoterminowego kontrolingu operacyjnego
 • Sporządzanie krótko- i długoterminowych analiz finansowych
 • Monitorowanie, kontrola i usprawnianie procesów wewnątrz organizacji
WYMAGANIA:
 • Wykształcenie wyższe: ekonomia / finanse / rachunkowość / matematyka / lub pokrewne
 • Biegła znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem znajomości MS Excel (znajomość VBA będzie dodatkowym atutem)
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne, komunikatywność, samodzielność, inicjatywa w działaniu
 • Znajomość systemu SAP
 • Znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B

Poznaj

AUDIT Doradztwo Personalne

AUDIT Doradztwo Personalne

Poznaj stanowisko: Kierownik ds. Controllingu 
Główne zadanie kierownika do spraw controllingu to udział w tworzeniu, i nadzorowanie realizacji planów finansowych. Stanowisko funkcjonuje głównie w branży bankowości i doradztwa finansowego. Specjalnie powołany do opracowywania planów finansowych zespół pracowników działa w ścisłej współpracy z kierownikiem ds. controllingu, nadzoruje on także analizę zysków i strat ...
Praca Kierownik ds. Controllingu