Praca Czerwieńsk Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 46

Praca w Czerwieńsku

Czerwieńsk (lubuskie) – położenie, ludność, dojazd

Czerwieńska na mapie Polski należy szukać na północny-wschód od Zielonej Góry – centra obu miast dzieli dystans około 12 kilometrów. W pobliżu miasteczka znajdują się też na przykład Sulechów (dystans 19 kilometrów), Krosno Odrzańskie (28 kilometrów), Świebodzin (31 kilometrów), Babimost (37 kilometrów), Kargowa (37 kilometrów), Nowogród Bobrzański (32 kilometry).

Do powiatu zielonogórskiego prócz Czerwieńska należą: Babimost, Kargowa, Nowogród Odrzański, Sulechów. Stolica powiatu, czyli Zielona Góra, stanowi oddzielną jednostkę administracyjną. 

Czerwieńsk jest dobrze skomunikowany z regionem, a jego położenie sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Miasto znajduje się w odległości około 55 kilometrów od granicy polsko-niemieckiej. Krzyżują się w nim drogi wojewódzkie nr 279 i 280, a także liczne trasy lokalne. Za południową granicą Czerwieńska rozciąga się droga krajowa nr 32 (obwodnica Zielonej Góry). Miasto stanowi też węzeł kolejowy. Pociągi odjeżdżają stąd na przykład do Szczecina, Wrocławia, do Niemiec. 

Liczba mieszkańców Czerwieńska wynosi około 4 tys. osób. Miasteczko zajmuje powierzchnię 9,36 kilometra kwadratowego. Są do niego przypisane:

 • numer kierunkowy – (+48) 68,
 • kod pocztowy – 66-016,
 • oznaczenie rejestracji pojazdów – FZI.

W Czerwieńsku znajduje się siedziba władz samorządowych:

 • Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  Adres: Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk
  Telefon: 68 327 80 41

Z kolei bezrobotni mieszkańcy miasta mogą liczyć na wsparcie w kwestiach zawodowych – propozycje pracy, szkolenia, doradztwo i inne – ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze:

 • PUP Zielona Góra
  Adres: ul. Stefana Batorego 126A, 65-735 Zielona Góra
  Telefon: 68 456 56 50

Czerwieńsk – informacja o pracodawcach

Miasto stanowi mały ośrodek gospodarczy, jednak dość zróżnicowany. Działają tu producenci sztucznych choinek i innych akcesoriów do domu, obuwia, żywności, palników przemysłowych, zbiorników betonowych, mebli, płotów i inni. Miejscowość stanowi też handlowo-usługowe centrum gminy. 

Zgodnie z rejestrem REGON (stan na koniec 2020 r.) w Czerwieńsku funkcjonuje 421 podmiotów gospodarki narodowej, głównie mikro (0-9 miejsc pracy) i małych (10-49 miejsc pracy). Jednostki średniej wielkości (50-249 miejsc pracy) są tu tylko 3, przy czym 2 z nich należą do sektora budżetowego. 

Czym zajmują się czerwieńskie firmy? Najczęściej wskazywane sekcje PKD podmiotów to:

 • handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 20,9% ogółu jednostek, 
 • budownictwo – 14,7%, 
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 10,5%, 
 • pozostała działalność usługowa – 9,5%, 
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 8,1%, 
 • transport i gospodarka magazynowa – 6,9%, 
 • przetwórstwo przemysłowe – 6,7%. 

Praca w Czerwieńsku i okolicy

Stopa bezrobocia w powiecie zielonogórskim jest nieco wyższa od średniej wojewódzkiej (i krajowej). Zgodnie z informacją Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu 2020 r. wskaźnik bezrobocia był na poziomie:

 • w powiecie zielonogórskim – 8,1%, 
 • w woj. lubuskim – 6,2%, 
 • w Polsce – 6,2%. 

Z kolei badanie Barometr zawodów ukazuje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy (na podstawie informacji PUP). W 2021 r. w powiecie zielonogórskim notuje się listę 26 grup zawodów deficytowych. Są na niej:

 • z branży IT – analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych, 
 • z branży budowlanej – brukarze, inżynierowie budownictwa, kierownicy budowy, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, 
 • z branż motoryzacyjnej, elektromaszynowej – blacharze i lakiernicy samochodowi, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, inżynierowie elektrycy i energetycy, mechanicy pojazdów samochodowych, spawacze, ślusarze, 
 • z pozostałej produkcji przemysłowej – krawcy i pracownicy produkcji odzieży, 
 • z branży transportowej – kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, listonosze i kurierzy,
 • z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej – fizjoterapeuci i masażyści, logopedzi i audiofonolodzy, pielęgniarki i położne, pracownicy ds. techniki dentystycznej, 
 • z gastronomii – cukiernicy, piekarze, 
 • z innych branż – fryzjerzy, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, samodzielni księgowi.