Praca Kargowa Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 11

Praca LUBUSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Kargowej

Kargowa (lubuskie): położenie, ludność, dojazd

Kargowa to nieduże miasto, i pod względem populacji, i zajmowanej powierzchni. Mieszka w nim około 3,8 tys. osób. Miejscowość rozciąga się na 4,55 kilometra kwadratowego terenu. W Kargowej obowiązują numer kierunkowy (+48) 68 i kod pocztowy 66-120. Rejestrowane w miasteczku pojazdy mają oznaczenie na tablicach rejestracyjnych: FZI. 

Kargowa jest jednym z pięciu miast powiatu zielonogórskiego. Powiat jest rozległy, dlatego między niektórymi ośrodkami miejskimi odległości są dość duże. Najbliżej Kargowej leży Babimost – dystans wynosi 12 kilometrów. Nieco dalej są Sulechów (18 kilometrów), Czerwieńsk (39 kilometrów), Zielona Góra (40 kilometrów), a najdalej Nowogród  Bobrzański (67 kilometrów). 

Kargową przecina droga krajowa nr 32, łącząca miasto bezpośrednio na przykład z Wolsztynem, Poznaniem i Sulechowem. Ta trasa ogólnopolska krzyżuje się w Kargowej z drogami wojewódzkimi – nr 313 i 314, a także gminnymi i powiatowymi. 

W Kargowej znajduje się siedziba władz samorządowych. Rezydują one w ratuszu, na kargowskim rynku. 

 • Urząd Miejski w Kargowej
  Adres: Rynek 33, 66-120 Kargowa
  Telefon: 68 352 51 31

Kargowa – dane dotyczące pracodawców

Kargowa to mały ośrodek gospodarczy. Zgodnie z informacją rejestru REGON (stan na koniec grudnia 2020 r.) w miasteczku działalność prowadzą 484 podmioty gospodarki narodowej, głównie mikrojednostki zatrudniające maksymalnie 9 osób. W miasteczku działają tylko 1 firma i 1 podmiot budżetowy średniej wielkości, a więc deklarujące stan zatrudnienia rzędu 50-249 osób. Z kolei 4 jednostki z sektora państwowego i 10 jednostek prywatnych są małe, czyli tworzą 10-49 miejsc pracy. 

Kargowa to ośrodek usługowo-handlowy nastawiony na zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta i gminy. Rozwija się tu także budownictwo oraz drobna produkcja przemysłowa. Najczęściej wskazywanymi sekcjami PKD kargowskich podmiotów gospodarczych są:

 • handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 130 podmiotów, 
 • budownictwo – 98 podmiotów,
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 45 podmiotów, 
 • przetwórstwo przemysłowe – 42 podmioty.

Powiat zielonogórski, Kargowa – praca od zaraz

Rynek pracy w mieście jest dość ograniczony, dlatego część mieszkańców Kargowej szuka zatrudnienia w okolicy – Zielonej Górze, innych miastach powiatu. Stopa bezrobocia w powiecie zielonogórskim jest nieco wyższa od średniej krajowej – w grudniu 2021 r. wyniosła 8,1%, w Polsce – 6,2% (źródło: GUS). 

Szukając pracy w lubuskim czy każdym innym województwie, warto sprawdzić prognozę Barometr zawodów, ukazującą zapotrzebowanie na lokalnych i ponadlokalnych rynkach pracy. Badanie określa zarazem, które zawody są deficytowe, nadwyżkowe i znajdują się w równowadze w poszczególnych powiatach. I tak, w powiecie zielonogórskim w 2021 r. eksperci rynku pracy wskazali grupę 26 profesji deficytowych. Ze znalezieniem zatrudnienia nie powinni mieć problemu:

 • specjaliści IT – analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych, 
 • pracownicy budowlanki – brukarze, inżynierowie budownictwa, kierownicy budowy, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych, 
 • pracownicy motoryzacji, branży elektromaszynowej, maszynowej, a także pozostałej produkcji przemysłowej – blacharze i lakiernicy samochodowi, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, inżynierowie elektrycy i energetycy, mechanicy pojazdów samochodowych, spawacze, ślusarze, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, 
 • pracownicy opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – fizjoterapeuci i masażyści, logopedzi i audiofonolodzy, pielęgniarki i położne, pracownicy ds. techniki dentystycznej, 
 • pracownicy gastronomii – cukiernicy, piekarze, 
 • pracownicy branży transportowej – kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, listonosze i kurierzy, 
 • przedstawiciele innych branż – fryzjerzy, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, samodzielni księgowi. 

W powiecie wskazano zarazem nadwyżkę poszukujących zatrudnienia: pracowników socjalnych, robotników budowlanych, specjalistów administracji publicznej, personelu sprzątającego.