Kierownik Projektu

NES Global Talent

Katowice

11 dni temu

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja.

 

NES Polska współpracuje z jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm w branży energetycznej, która uczestniczy w projektach budowlanych i modernizacyjnych w zakresie kotłowym.

 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Kierownik Projektu
Miejsce pracy: Katowice

 

 

Realizacje: Nowe inwestycje od 10 do 50 mln PLN w zakresie kotłów o średniej mocny od 50 MW do 250MW.

 

Zakres obowiązków:
 • Zarządzanie realizacją umów i projektów,
 • Udział w procesie przygotowania ofert i umów,
 • Prowadzenie prezentacji dla klientów, podwykonawców,
 • Zarządzanie pracą zespołową projektantów różnych branż,
 • Negocjowanie warunków umownych i finansowych z klientami,
 • Sprawdzanie dokumentacji projektowej,
 • Prowadzenie uzgodnień ze zleceniodawcami, inwestorami i dostawcami urządzeń oraz biurami współpracującymi we wszystkich stadiach projektowania i realizacji obiektu,
 • Udział w uzgodnieniach formalnych ze zleceniodawcami, podwykonawcami i władzami administracyjnymi, samorządowymi w zakresie rozwiązań projektowych,
 • Koordynacja i współudział w ustalaniu zasadniczych rozwiązań technicznych zawartych w opracowaniach,
 • Udzielanie wyjaśnień merytorycznych,
 • Planowanie, koordynowanie i kontrola projektów inwestycyjnych w zakresie mechanicznym i/lub budowlanym i/lub elektroenergetycznym,
 • Uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń i akceptacji urzędowych,
 • Odpowiedzialność za opracowanie, realizowanie i kontrolowanie budżetu kontraktu,
 • Odpowiedzialność za opracowanie, realizowanie i kontrolowanie harmonogramu robót,
 • Zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów oraz terminowej realizacji przedsięwzięć,
 • Zarządzanie zespołem zarządzania projektem.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne: energetyka lub budownictwo,
 • Min. 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku,
 • Doświadczenie w kierowaniu projektami inwestycyjnymi w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem realizacji energetycznych w tym kotłowych,
 • Umiejętność koordynacji pracy zespołowej,
 • Dobra znajomość Pakietu MS Office, AutoCAD, MS PROJECT
 • Dobra znajomość zasad wyceny inwestycji, zarządzania projektami,
 • Czynne prawo jazdy kat.,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • Samodzielność w prowadzeniu projektów,
 • Odpowiedzialność, stanowczość i zaangażowanie.
Nasz Klient oferuje:
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie przy realizacji projektów EPC,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub inną formę, np. B2B,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia oraz wiedzy Kandydata,
 • Możliwość poszerzenia wiedzy i doświadczenia w branży energetycznej przy realizacjach kotłowych,
 • Narzędzia do pracy: samochód służbowy, laptop, smartphone.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

NES Global Talent

Poznaj stanowisko: Kierownik Projektu 
Kierownik projektu jest to osoba najbardziej odpowiedzialna za powstanie i efekt końcowy wyznaczonego projektu, czyli planuje, harmonogramuje, dba o realizację i kontroluje zadania potrzebne do osiągnięcia ostatecznego celu projektu. Warto podkreślić, iż zakres obowiązków tego pracownika w głównej mierze zależy od projektu, m.in. jest to.: zarządzanie projektem od pomysłu do gotowego produktu, zarządzanie zespołem ...
Praca Kierownik Projektu