Kierownik Robót Montażowych (dźwigi / schody ruchome)

OTIS Sp. z o.o.

Gdańsk

29 dni temu

OTIS to największy producent dźwigów, schodów i chodników ruchomych oraz systemów transportu pionowego na świecie. Od ponad 160 lat z naszych urządzeń korzystają miliony osób. To dla naszych Klientów wciąż wyznaczamy standardy w branży, którą stworzyliśmy. Stawiamy na rozwój nowych technologii, nie zapominając o naszej tradycji i historii.

Kierownik Robót Montażowych (dźwigi / schody ruchome)
Miejsce pracy: Gdańsk

Zadania:

 • Zarządzanie procesem projektów montażu urządzeń dźwigowych (windy oraz schody ruchome),
 • Planowanie prac wewnętrznych zespołów montażowych oraz firm podwykonawczych,
 • Nadzór nad poprawnością oraz terminowością wykonywanych prac montażowych,
 • Zarządzanie budżetami realizowanych projektów,
 • Prognozowanie wyników oraz optymalizowanie kosztów,
 • Udział w przygotowaniu oraz praca z dokumentacją projektową,
 • Współpraca z klientami firmy przy realizowanych projektach montażowych (generalni wykonawcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe).

Oczekiwania:

 • Doświadczenia w branży technicznej / ogólnobudowlanej lub innej pokrewnej przy prowadzeniu projektów - mile widziane w branży dźwigowej,
 • Doświadczenia w pracy z firmami podwykonawczymi,
 • Wykształcenia wyższego technicznego o profilu  elektrycznym/mechanicznym/budowa maszyn lub zbliżone kierunkowe,
 • Umiejętności zarządzania zespołem oraz wielozadaniowości,
 • Rozwiniętych umiejętności analitycznych oraz rozwiązywania problemów,
 • Czynnego prawa jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Pakiet benefitów dodatkowych (opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta sportowa, grupowe ubezpieczenie na życie, bony świąteczne, nauka j. angielskiego),
 • Wynagrodzenie podstawowe plus atrakcyjny pakiet premiowy,
 • Niezbędne narzędzia pracy (samochód także do użytku prywatnego, telefon, komputer),
 • Pracę w stabilnej, międzynarodowej organizacji,
 • Możliwość zdobywania nowych umiejętności, szkolenia oraz rozwój zawodowy.

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji prowadzonego przez OTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorska 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000171415 w XIII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, kapitał zakładowy – wniesiony w całości: 10.000.000,00 PLN, NIP 521-052-30-95, REGON 0102 819 88".


Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest OTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorska 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000171415 w XIII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, kapitał zakładowy – wniesiony w całości: 10.000.000,00 PLN, NIP 521-052-30-95, REGON 0102 819 88,. zwana dalej „Administratorem”; Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem tel.: tel.: 22 60 79 500 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej email: plrekrutacja@otis.com
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia tj. udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji na ww. stanowisko oraz realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, jeżeli wyrażono na to zgodę.
 3. Odbiorcą danych osobowych będą spółki grupy kapitałowej United Technologies Corporation oraz podmioty spoza grupy kapitałowej United Technologies Corporation, które dostarczają Administratorowi usługi. Administrator będzie przekazywał dane tylko do podmiotów, które są zobowiązane na podstawie umowy do zachowania w poufności danych oraz do ich przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie wiążących reguł korporacyjnych grupy kapitałowej United Technologies Corporation zatwierdzonych decyzją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 7 sierpnia 2017 r.nr: DESiWM/DEC 91/17/60990;
 5. Osoba, której dane dotyczą może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego kontaktując się z administratorem danych osobowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od momentu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.
 7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W zakresie danych, które zostały przekazane na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli tylko nie będzie to ograniczone przepisami prawa Administrator niezwłocznie wykona żądanie. Administrator niezwłocznie przekaże decyzję z zakresie wykonania żądania.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. W celu uczestnictwa w procesie rekrutacji podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Kierownik robót budowlanych odpowiada za prawidłowe, zgodne z przyjętymi zasadami prowadzenie robót budowlanych oraz przestrzeganie prawa budowlanego. Do jego zadań należy również rozdzielanie zadań pracownikom oraz nadzór nad podwykonawcami. Osoba zatrudniona na tym stanowisku nadzoruje terminowość wykonywanych prac oraz realizację budowy zgodnie z założonym harmonogramem i budżetem. Często kierownik robót ...
Praca Kierownik robót budowlanych