Kierownik Sekcji Eksploatacji

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

13 dni temu

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje doświadczonego Kierownika na stanowisko

Kierownik Sekcji Eksploatacji
Miejsce pracy: Gdańsk
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania obszaru technicznego Uczelni,
 • organizacja pracy sekcji, w tym zarządzanie kilkunastoosobowym zespołem i optymalizacja procesów,
 • wsparcie procesu inwestycyjnego od etapu koncepcji, przez projekt do oddania inwestycji do użytku (odpowiedzialność za opiniowanie rozwiązań technicznych, uczestniczenie w odbiorach oddawanej do użytku inwestycji),
 • uczestnictwo w przeglądach technicznych obiektów i urządzeń,
 • udział w tworzeniu i realizacji projektów rozwoju infrastruktury technicznej Uczelni,
 • nadzór nad eksploatacją urządzeń technicznych, energetycznych i teletechnicznych oraz budynków (modyfikacje, przeglądy, współpraca z podwykonawcami),
 • prawidłowa realizacja planu rzeczowo – finansowego i przestrzeganie limitów w zakresie powierzonych zadań,
 • współpraca z dostawcami mediów w zakresie zapewnienia ciągłości realizacji dostaw oraz zarządzanie gospodarką energetyczną i wodno-ściekową,
 • koordynowanie postępowań przetargowych oraz projektów dofinansowanych z instytucji zewnętrznych w zakresie powierzonych zadań.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • wykształcenia wyższego technicznego,
 • min. 5 letniego doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym,
 • min.10-letniego doświadczenia w eksploatacji systemów budynkowych: energetycznych (średnie i niskie napięcie), niskoprądowych (SAP, KD, SSWiN, CCTV), dźwigów, HVAC oraz wodno-kanalizacyjnych,
 • uprawnień E i D w kategorii I, II i III,
 • znajomości przepisów technicznych dotyczących nieruchomości,
 • doświadczenia w: przygotowaniu i realizacji modernizacji systemów budynkowych, eksploatacji obiektów (serwisowanie, remonty, przeglądy),
 • asertywności i komunikatywności na wysokim poziomie,
 • decyzyjności i umiejętności pracy zespołowej,
 • biegłej znajomości pakietu MS Office,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1,
 • prawa jazdy kat. B.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę,
 • zaplanowaną ścieżkę rozwoju zawodowego,
 • możliwość realizacji własnych pomysłów optymalizujących prace działu,
 • benefity dla rodziców,
 • atrakcje kulturalne i sportowe,
 • wczasy pod gruszą.
ZASADY APLIKOWANIA:
 • osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) za pomocą przycisku aplikacyjnego.
 • termin nadsyłania aplikacji to 10.10.2019 r.,
 • aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji. 
 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 APLIKUJ TERAZ 

 

Informacja Administratora Danych Osobowych

Klikając w przycisk „Aplikuj”, lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w (80-210) Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 349 10 27 lub adresem e-mail: iod@gumed.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik Sekcji Eksploatacji.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks Pracy, art. 221 § 1.

5. Podanie przez Panią/ Pana ww. danych osobowych jest konieczne i jest wymogiem ustawowym.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
f. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

 

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Poznaj stanowisko: Kierownik ds. Technicznych 
Kierownik do spraw technicznych jest osobą zaangażowaną w nadzorowanie i koordynowanie całokształtu procesów związanych z techniczną stroną funkcjonowania firmy lub instytucji. Kierownik ds. technicznych opracowuje wewnętrzne normy i procedury, mające zmaksymalizować efektywność działań wykonywanych z pomocą urządzeń technicznych, a także kontroluje wypełnianie tychże procedur. Osoba obsadzona na tym stanowisku jest ...
Praca Kierownik ds. Technicznych