Kierownik Sekcji Kontroli Jakości Usług Zewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Bydgoszcz

35 dni temu

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest publiczną placówką służby zdrowia, udzielającą świadczenia medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Naszym celem jest realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Stanowimy bazę dydaktyczną dla studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kierownik Sekcji Kontroli Jakości Usług Zewnętrznych
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Nr ref.: KS/TKJ/2020
Zadania:
 • nadzór nad prawidłową realizacją kompleksowych usług wykonywanych przez podmioty zewnętrzne na rzecz szpitala (outsourcing), w tym w szczególności usługi utrzymania czystości, higieny i transportu wewnętrznego oraz czynności pomocowych,
 • systematyczne prowadzenie kontroli jakości świadczonych usług, organizacji pracy wykonawcy oraz egzekwowanie realizacji zadań określonych w umowach z wykonawcą usług,
 • zapewnienie przestrzegania instrukcji i procedur szpitalnych,
 • koordynacja realizacji zadań określonych w umowach zawartych z podmiotami zewnętrznymi,
 • ścisła współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi szpitala,
 • opracowanie analiz dotyczących realizacji umów dla Zarządu Szpitala,
 • weryfikacja prawidłowości i celowości rozliczeń szpitala z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług,
 • przygotowywanie postepowań przetargowych na usługi zewnętrzne,
 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami usług.
Wymagania:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • minimalny staż pracy 3 lata,
 • doświadczenie związane z realizacją zadań przez firmy zewnętrzne,
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • wysoka kultura osobista,
 • skrupulatność w wykonywaniu obowiązków.

Wymagania pożądane:

 • znajomość zagadnień związanych z higieną szpitalną,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
 • doświadczenie w pracy w szpitalu,
 • wykształcenie wyższe.
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • szeroki pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania własnej wiedzy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Kierownik kontroli jakości jest odpowiedzialny za kontrolę przestrzegania standardów jakości w obrębie wszystkich działań produkcyjnych przedsiębiorstwa. Kierownik opracowuje wewnętrzne procedury i normy, mające zapewnić jak najwyższy poziom wydajności pracowników i najwyższą jakość oferowanych produktów, a także kontroluje rzetelne wypełnianie tychże. Kierownik nadzoruje i koordynuje prace podległego zespołu ...
Praca Kierownik Kontroli Jakości