Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Kierownik służby liniowej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Żary

221 dni temu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik służby liniowej
Miejsce pracy: Żary
Ogłoszenie o naborze Nr 19057

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie działania Oddziału,
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
 nietypowe godziny pracy (w tym dyżury, w tym w nocy).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • kierowanie pracą obwodu drogowego, dokonywanie objazdów i przeglądów dróg,
 • ustalanie potrzeb rzeczowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg, urządzeń drogowych i obiektów mostowych, ochrona pasa drogowego i czuwanie nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach,
 • przekazywanie i odbieranie pasa drogowego – koordynowanie pracy firm zewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz zimowego utrzymania dróg,
 • współpraca z organami administracji samorządowej, policją, służbami ratowniczymi, dokonywanie interwencyjnego oznakowania zdarzeń drogowych,
 • nadzorowanie robót oraz uczestnictwo w komisjach odbioru robót, wizjach lokalnych dotyczących robót wykonywanych na drogach objętych zasięgiem obwodu drogowego,
 • nadzorowanie przygotowania danych do robót, do aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach o zamówienia publiczne,
 • koordynacja akcji zimowego utrzymania dróg, pełnienie obowiązków dyżurnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe inżynierskie w specjalności drogowej lub mostowej lub budowlanej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie drogownictwa,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Pracy, ustawy o służbie cywilnej,
 • obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office,
 • kompetencje kierownicze: zarządzanie personelem, egzekwowanie zobowiązań, świadomość kosztów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez dany Rejon,
 • sprawna organizacja pracy,
 • uprawnienia budowlane, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia.

Poznaj stanowisko: Inżynier Budowy

Specjalista Inżynier budowy to osoba, która planuje i projektuje obiekty budowlane, opracowuje technologię budowy, kontroluje i nadzoruje kolejne etapy budowy, kieruje budową obiektów budowlanych oraz bada i udoskonala konstrukcje całych budynków, albo ich fragmentów. Ze względu na różnorodność obiektów budowlanych istnieje szereg specjalności w tym zawodzie, np.: budowa mostów, ...
Inżynier Budowy Praca Inżynier Budowy

Podobne oferty

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (749)
Wałbrzych (50)
Legnica (59)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (152)
Toruń (86)
Lubelskie:
Lublin (115)
Chełm (18)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (788)
Tarnów (41)
Nowy Sącz (33)
Mazowieckie:
Warszawa (1602)
Radom (59)
Płock (37)
Opolskie:
Opole (100)
Nysa (18)
Podkarpackie:
Rzeszów (71)
Przemyśl (24)
Podlaskie:
Białystok (94)
Suwałki (33)
Łomża (24)
Pomorskie:
Gdańsk (375)
Gdynia (151)
Słupsk (43)
Śląskie:
Katowice (441)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (85)
Elbląg (46)
Ełk (14)
Wielkopolskie:
Poznań (474)
Kalisz (41)
Konin (34)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (247)
Koszalin (55)
Kołobrzeg (22)
Auchan (122)
Tesco (500)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (18)
STRABAG (8)
ABB (80)
Accenture (188)
Luxoft (175)
PKO BP (341)
KPMG (34)
Orange (16)
IKEA (2)
Budimex (21)

Rekrutują z Praca.pl