Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Kierownik zmiany wydziału obróbki skrawaniem
Fortaco
Janów Lubelski
kierownik/koordynator
27 dni temu

FORTACO Group jest wiodącym partnerem produkcji dla firm działających w obszarze inżynierii mechanicznej przemysłu ciężkiego (rolnictwo, leśnictwo, budownictwo, transport materiałów, górnictwo) oraz największym w Europie uczestnikiem w tej branży. Spółka zatrudnia łącznie blisko 2300 pracowników i prowadzi działalność w Finlandii, Estonii, Polsce, na Węgrzech i Słowacji. W Polsce firma posiada dwa oddziały: we Wrocławiu i w Janowie Lubelskimi.

Kierownik zmiany wydziału obróbki skrawaniem
Miejsce pracy: Janów Lubelski

Główne zadania:


 Twój zakres obowiązków obejmuje następujące zadania:

 • Dbałość o efektywne wykorzystanie dostępnych maszyn i urządzeń oraz czasu pracy pracowników,
 • Nadzór nad produkcją zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną oraz z zachowaniem wymaganej jakości,
 • Definiowanie i usuwanie wszelkiego rodzaju strat na wydziale,
 • Zapewnienie ciągłego funkcjonowania wdrożonych narzędzi Lean manufacturing, takich jak: 5S, TPM, SMED,
 • Przestrzeganie standardów BHP,
 • Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac podległych pracowników ze szczególnym zwróceniem uwagi na przestrzeganie zasad BHP,
 • Terminowa realizacja zleceń produkcyjnych,
 • Dbałość o prawidłowy stan techniczny dostępnych maszyn i urządzeń,
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów technologicznych, przekazywanie informacji na temat wad detali, uszkodzeń maszyn,
 • Kreowanie pracy zespołowej.

Oczekiwania:


Aby móc skutecznie realizować zadania wymagane jest:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane – Mechanika i budowa maszyn,
 • Dobra znajomość procesów produkcji takich jak: obróbka skrawaniem, montaż, spawanie,
 • Dobra znajomość rysunku technicznego,
 • Doświadczenie w zarządzaniu ludźmi i/lub projektami,
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office(Excel, Word, Power Point),
 • Znajomość narzędzi Lean manufacturing stosowanych w produkcji,
 • Umiejętność pracy zespołowej, samodzielność.

Oferujemy:


W Fortaco pracujemy w międzynarodowym środowisku z nowoczesnymi narzędziami. Oferujemy korzyści takie jak:

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji (szkolenia techniczne, kursy językowe),
 • Dużą samodzielność przy podejmowaniu decyzji, możliwość realizacji własnych pomysłów,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie połączone z premią,
 • Płatną 45 minutową przerwę,
 • Pakiet świadczeń socjalnych, w tym karnety na basen, dofinansowanie do posiłków itp.,
 • Dodatkowe ubezpieczenie NNW płatne przez pracodawcę,
 • Dofinansowanie dojazdów do pracy dla osób dojeżdżających powyżej 30 km,
 • Niezbędne narzędzia pracy.
Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę Fortaco JL Sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim (dalej „Pracodawca”), na przetwarzanie danych osobowych podanych przez mnie dobrowolnie, które wykraczają poza katalog danych, jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu zatrudnienia. Zostałem poinformowany, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
1) spółki z grupy kapitałowej Pracodawcy – Fortaco Sp. z o.o.
2) podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie: usług kadrowo –płacowych, IT, benefitów, szkoleń, badań medycznych, ubezpieczeń
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
1) do zakończenia rekrutacji w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji,
2) do 1 roku od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:
1) jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
2) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO) oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
3) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
4) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;

Poznaj

FORTACO JL Sp. z o.o.

FORTACO Group jest wiodącym partnerem produkcji dla firm działających w obszarze inżynierii mechanicznej przemysłu ciężkiego (rolnictwo, leśnictwo, budownictwo, transport materiałów, górnictwo) oraz największym w Europie uczestnikiem w tej branży. Spółka zatrudnia łącznie blisko 2300 pracowników i prowadzi działalność w Finlandii, Estonii, Polsce, na Węgrzech i Słowacji. W Polsce firma posiada dwa oddziały: we Wrocławiu i w Janowie Lubelskimi.