Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Kolno
specjalista (mid)
praca stacjonarna
57 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Kolno
Ogłoszenie o naborze Nr 135603

Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej , praca wymaga sprawności obu rąk
 • użytkowanie elektrycznych urządzeń  biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka)
 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu
 • kontakt z klientami urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na trzecim piętrze  budynku
 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno- biurowych z obsługą komputera
 • oświetlenie sztuczne i naturalne
 • siedziba urzędu jest budynkiem trzypiętrowym nie wyposażonym w windy osobowe
 • węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo
 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych
 • przed budynkiem urzędu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo

Zakres zadań

 • Wprowadza i przetwarza w systemie informatycznym dane z deklaracji i innych dokumentów dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych PCC. Ewidencjonuje akty notarialne w systemie informatycznym celem zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych. Dokonuje w systemie informatycznym obsługi zeznań PIT z tyt. odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przez osoby fizyczne.
 • Przyjmuje na Sali Obsługi Podatnika zeznania roczne i wprowadza je do systemu informatycznego, a także zapewnia pomoc podatnikom przy składaniu zeznań przez system e -deklaracje.
 • Przygotowuje i wydaje zaświadczenia o dochodzie, przychodzie, podatku należnym do celów świadczeń socjalnych oraz inne zaświadczenia niezastrzeżone do kompetencji innych komórek organizacyjnych urzędu.
 • Rejestruje wpływające wnioski o zajęcie wierzytelności, wprowadza je do systemu informatycznego.
 • Udziela pisemnych odpowiedzi na zapytania innych organów podatkowych oraz instytucji.
 • Potwierdza profil zaufany elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e–PUAP).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn
 • Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe