Praca Ruciane-Nida Najnowsze oferty pracy: 4

Praca WARMIŃSKO-MAZURSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Rucianem-Nidzie

Ruciane-Nida – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Ruciane-Nida zajmuje obszar 17,1 kilometra kwadratowego. Liczba mieszkańców wynosi 4,5 tys. osób. Miasto jest jednym z czterech w powiecie piskim, pozostałe to Pisz, Biała Piska i Orzysz.

Miejsko-wiejska gmina Ruciane-Nida liczy prawie 8 tys. mieszkańców i rozciąga się na terenie 358 kilometrów kwadratowych. Tereny leśne zajmują 70% powierzchni gminy, jeziora i rzeki kolejne 10%.

Do Rucianego-Nidy można dostać się koleją, transportem samochodowym bądź drogą wodną. Przez miasto biegną droga krajowa nr 58, droga wojewódzka nr 610 i liczne drogi lokalne. Miejscowość znajduje się też przy linii kolejowej z Olsztyna przez Szczytno do Ełku, a z przystani w Rucianem-Nidzie statkiem pasażerskim można dopłynąć np. do Mikołajek czy Giżycka. 

Odległość między Rucianem-Nidą a powiatowym ośrodkiem – Piszem – wynosi 19 km, do Olsztyna jest natomiast 95 km. 134 km dzielą miasto od polsko-rosyjskiego przejścia granicznego Gołdap – Gusiew. 

Czym Ruciane-Nida na Mazurach przyciąga turystów? Oczywistą odpowiedzią są jeziora, w obrębie miasta aż trzy: Bełdany, Nidzkim i Guzianka Wielka. Na terenie gminy akwenów jest więcej. Wśród nich największe jezioro w Polsce – Śniardwy, nazywane też „Mazurskim Morzem”. Co więcej, przez zachodnią część gminy przepływa Krutynia – „królowa mazurskich rzek”, uwielbiana przez kajakarzy. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich to raj dla miłośników sportów wodnych, żeglarstwa. W mieście jest przystań Żeglugi Mazurskiej, a na terenie gminy znajduje się kilkanaście przystani.

W miasteczku i jego okolicy znaleźć można też zabytki, np. wyłuszczarnię nasion, Śluzę Guziankę, kościół z początków XX w. – parafia Matki Bożej Miłosierdzia Ostrobramskiej w Rucianem-Nidzie, klasztor staroobrzędowców i cerkiew w Wojnowie, kościół w Ukcie.

Rynek pracy, oferty pracy – Ruciane-Nida

W Rucianem-Nidzie nie ma dużych firm. Lokalny rynek pracy kształtują mikrofirmy, często prowadzone rodzinnie oraz małe podmioty, a także dwa średniej wielkości zakłady pracy. Ogółem (zgodnie z danymi GUS, REGON, marzec 2021 r.) liczba wszystkich podmiotów gospodarki narodowej w mieście wynosi 487, w tym:
472 to mikrojednostki (0-9 pracujących), z których 13 to jednostki budżetowe,
13 to małe zakłady pracy (10-49 pracujących), z czego 9 reprezentuje sektor publiczny,
2 to średnie zakłady pracy (50-249 pracujących) – jedna jednostka budżetowa i jedno przedsiębiorstwo prywatne.

Najwięcej podmiotów jest zarejestrowanych w sekcjach PKD:

  • działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 84 jednostki,
  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 82 podmioty,
  • budownictwo – 63 podmioty,
  • przetwórstwo przemysłowe – 40 podmiotów.

Zgodnie z danymi GUS (na koniec marca 2021 r.) stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie piskim wynosi 15,4%. To znacznie powyżej średniej krajowej – 6,4%, ale też więcej niż wartość wyliczona dla województwa warmińsko-mazurskiego – 10,5%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w omawianym miesiącu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu wynosiła 2,4 tys. osób.

Warto podkreślić, że problem bezrobocia wciąż stanowi wyzwanie dla całego województwa warmińsko-mazurskiego.