Praca Biała Piska Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 27

Praca w Białej Piskiej

Biała Piska – gmina i miasto: podstawowe fakty

Miasto leży w południowo-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, zajmuje część Pojezierza Piskiego. Powierzchnia Białej Piskiej wynosi 3,4 kilometra kwadratowego. 

Liczba mieszkańców miasta to niemal 4 tys. osób. W całej gminie Biała Piska meldunek stały ma 11,6 tys. osób. Gmina rozciąga się na terenie 420 kilometrów kwadratowych, należy do niej 66 miejscowości (48 sołectw i 3 osiedla). Jest czwarta pod względem powierzchni w województwie, zajmuje prawie 24% terenu powiatu piskiego.

Do powiatu należą także trzy inne gminy miejsko-wiejskie: Pisz, Orzysz i Ruciane-Nida. 

Główną arterią komunikacyjną miasta jest droga krajowa nr 58 (łącząca Olsztynek i Szczuczyn). Do Białej Piskiej prowadzi też droga wojewódzka nr 667. 

Najbliżej leżą takie miasta jak:

 • Szczuczyn (17 km),
 • Pisz (17 km),
 • Orzysz (28 km),
 • Kolno (31 km),
 • Grajewo (31 km),
 • Stawiski (39 km).

Odległość między Białą Piską a Olsztynem wynosi 128 km, do Białegostoku jest 110 km, do Warszawy – 207 km.

Biała Piska – oferty pracy 

W jakich branżach znaleźć można pracę? Najwięcej przedsiębiorstw zajmuje się budownictwem, handlem. Sporo miejsc pracy generują też firmy usługowe o zróżnicowanym profilu. Jeśli chodzi o przemysł, to dominuje przetwórstwo spożywcze, branża odzieżowa, przemysł drzewny. Poza jedną jednostką budżetową, która generuje między 250 a 999 osób, w mieście działają mikro, małe i średnie zakłady pracy.

Zgodnie z REGON miasto Biała Piska stanowi siedzibę dla 314 podmiotów gospodarki narodowej, w całej gminie jest ich 585 (źródło: GUS, stan REGON na 28.02.2021 r.), z czego:

 • 567 mikrojednostek (0-9 pracujących),
 • 15 małych podmiotów (10-49 pracujących),
 • 2 średniej wielkości podmioty (50-249 pracujących),
 • 1 duży zakład pracy (250-999 pracujących).

W strukturze branżowej pod względem liczebności podmiotów wyróżniają się następujące sekcje PKD:

 • budownictwo – 106 podmiotów,
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 104 podmioty,
 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 81 podmiotów,
 • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 52 podmioty,
 • pozostała działalność usługowa – 45 podmiotów,
 • przetwórstwo przemysłowe – 32 podmioty.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Województwo warmińsko-mazurskie odznacza się dość wysoką w porównaniu do średniej krajowej stopą bezrobocia rejestrowanego. Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego na luty 2021 r. wskaźnik ten wynosił w województwie 10,7%, podczas gdy średnia krajowa była równa 6,5%. Północno-wschodni kraniec Polski to teren, gdzie dominuje indywidualna działalność rolnicza oraz turystyka. Oferty pracy w warmińsko-mazurskim często także mają charakter sezonowy, związane są właśnie z rolnictwem czy obsługą ruchu turystycznego. A jak wygląda sytuacja na rynku pracy w powiecie piskim? Tutaj także walka z bezrobociem jest ważnym zadaniem instytucji rynku pracy i samorządu. W lutym 2021 r. stopa wynosiła 15,3%.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu, który obsługuje mieszkańców wszystkich gmin w powiecie, było zarejestrowanych 2,4 tys. osób bezrobotnych. PUP mieści się przy ulicy Zagłoby 2. Mogą zgłaszać się do niego zarówno osoby poszukujące pracy, bezrobotni, jak i pracodawcy, którzy chcą znaleźć pracowników.